Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej » Inżynieria Biomedyczna » Inzynierskie stacjonarne

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-45-86
Fax: (12) 617-45-87
WWW: http://www.biomed.agh.edu.pl
Email: biomed@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Inżynieria Biomedyczna Inżynieria Biomedyczna - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria Biomedyczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

Inżynier biomedyczny to człowiek techniki, którego wiedza pozatechniczna i inspiracja są zdeterminowane przez zastosowanie technologii w służbie człowiekowi choremu. Inżynier biomedyczny to osoba o umyśle ścisłym (matematyka), ciekawym funkcjonowania świata (fizyka) a ponadto mająca humanistyczną wizję techniki służącej podstawowym potrzebom człowieka. Realizacja studiów w formule szkoły międzywydziałowej daje Studentom niespotykane możliwości poznania szerokiego zakresu zagadnień bez ograniczeń wprowadzanych przez ramy instytucjonalne. Władze MSIB zlecają prowadzenie poszczególnych przedmiotów starannie dobranym specjalistom z czterech wydziałów AGH, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum.

Szeroki zakres zagadnień technologicznych nie jest jedyną przewagą inżyniera biomedycznego. Przygotowywany do pracy u boku lekarza potrafi on łatwo adaptować się i podejmować bezbłędne decyzje w sytuacjach krytycznych. Te cechy są współcześnie szczególnie cenione przez pracodawców i dlatego nasi absolwenci łatwo znajdą zatrudnienie nawet poza technicznym wsparciem medycyny, gdyby kiedyś spotkała ich taka konieczność.

Połączenie doświadczenia z innowacyjnością we właściwych proporcjach jest podstawowym atutem Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej AGH. Zapewniamy studentom znaczną ilość wariantów realizacji studiów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wymagań. Oferujemy znaczną liczbę zajęć obieralnych, rozszerzających zainteresowania, przy jednoczesnej dbałości o równomierne wykształcenie w każdej z dziedzin inżynierii biomedycznej. Program studiów jest na bieżąco oceniany m.in. przez naszych Kandydatów, w większości osoby z ponadprzeciętnymi wynikami egzaminu maturalnego, którzy tłumnie zabiegają o miejsce na studiach w MSIB. Wszechstronność naszych studentów była wielokrotnie tematem pochwał płynących z zakładów i jednostek służby zdrowia, gdzie odbywali praktyki. Wysoki poziom przygotowania studiów został doceniony także przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w postaci umowy o kształcenie zamawiane. W ramach tej umowy fundowane są m.in. stypendia naukowe dla najlepszych studentów.

 

Inżynieria Biomedyczna

Nowa interdyscyplinarna dziedzina wiedzy zlokalizowana na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych.

Według opinii WHO (World Health Organization) można ją zaliczyć do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny.

Mimo bezspornego (i bardzo przykrego) faktu, że służba zdrowia znajduje się obecnie w Polsce w stanie zapaści finansowej, zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ ustawicznie rośnie.

Wynika to z faktu, że specjaliści tej dyscypliny są potrzebni zarówno do rozwijania techniki jak i do rozwijania medycyny. Ścisły opis systemów biologicznych i zasad ich funkcjonowania, uzyskiwany na gruncie biocybernetyki i INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ, jest obecnie niezbędnie potrzebny dla stymulacji dalszego rozwoju wiedzy medycznej.

Lepsze zrozumienie funkcjonowania aparatu genetycznego, systemu immunologicznego, mechanizmów oddziaływania albo mózgu jest możliwe wyłącznie pod warunkiem włączenia w proces badawczy metod i technik biocybernetycznych i bioinformatycznych, gdyż stopień złożoności badanych zjawisk i narządów wyklucza obecnie możliwości zbierania wiedzy w sposób inny, niż komputerowy, oraz jej interpretowania w sposób inny, niż za pomocą odpowiednio sformalizowanych modeli.

Stwarza to zapotrzebowanie na sporą grupę fachowców, gdyż wymienione wyżej obszary badawcze tworzą obecnie szybko się rozwijający nowy obszar ważnej aktywności profesjonalnej, związanej zarówno ze służbą zdrowia jak i z przemysłem farmaceutycznym.

Również ważny społecznie i gospodarczo rozwój przemysłu opierającego się na wytwarzaniu nowych urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych będzie wymagał zatrudniania rosnącej liczby specjalistów z zakresu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ.

Specjaliści ci będą niezbędni zarówno w zakładach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem nowoczesnej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej, jak i przy profesjonalnym jej stosowaniu w szpitalach i zespołach lecznictwa otwartego, gdyż aparaturata ze względu na osiągany dziś stopień zaawansowania i poziom specjalizacji (a także ze względu na swój koszt) nie może być wyłącznie eksploatowana w rękach lekarzy, lecz wymaga zatrudniania specjalistów mających odpowiednie kwalifikacje.

Takich unikatowych kwalifikacji dostarczać będą studia w zakresie INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ, realizowane w Międzywydziałowej Szkole Inżynierii Biomedycznej AGH,działającej pod egidą Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (w zakresie nowoczesnej skomputeryzowanej aparatury diagnostycznej, terapeutycznej i sztucznych narządów), Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (w zakresie biomateriałów i tworzyw biozgodnych używanych m.in. do implantów medycznych), oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (w zakresie biomechaniki inżynierskiej, biotribologii i bioakustyki, konstrukcji bioinżynierskich, implantoprotetyki, ortopedii, aparatury biomedycznej).