Jesteś w: Home » Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-45-86
Fax: (12) 617-45-87
WWW: http://www.biomed.agh.edu.pl
Email: biomed@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Inżynieria Biomedyczna Inżynieria Biomedyczna - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria Biomedyczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

Do podstawowych zadań realizowanych przez Międzywydziałową Szkołę Inżynierii Biomedycznej należą:

 • kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 • koordynacja prac naukowo-badawczych prowadzonych w dyscyplinie inżynierii biomedycznej na AGH
 • promocja inżynierii biomedycznej jako nowego zawodu
  • w szkołach średnich,
  • w służbie zdrowia,
  • w przemyśle,
 • współpraca z instytucjami naukowymi i edukacyjnymi
 • współorganizacja branżowych konferencji naukowych
 • współpraca ze stowarzyszeniami branżowymi (np. PTIB)
 • organizowanie naukowej aktywności studenckiej (koła naukowe, wyjazdy i staże krajowe i zagraniczne)

Dodatkowymi zadaniami, które podejmuje Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej są:

 • współpraca z ministerstwem zdrowia ws. zapewnienia podstaw prawnych i przepisów wykonawczych dotyczących zatrudnienia inżynierów medycznych w placówkach służby zdrowia,
 • akredytacja studiów podyplomowych i włączenie ich w system ustawicznego kształcenia lekarzy (tzw. punkty edukacyjne)
 • współpraca z przemysłem – tworzenie stanowisk praktykanckich i realizacja projektów pochodzących z przemysłu
 • prowadzenie ewidencji kadr i projektów badawczych, zorganizowanie biblioteki elektronicznej.