Jesteś w: Home » Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-32-61, (12) 634-17-04
Fax: (12) 617-32-63
WWW: http://www.agh.edu.pl
Email: dzn@agh.edu.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Energetyki i Paliw Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Inżynierskie stacjonarne Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Zarządzania Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej Inżynierskie stacjonarne Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Wydział Metali Nieżelaznych Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Humanistyczny Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Matematyki Stosowanej Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Odlewnictwa Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Symbolami uczelni są:

  • godło
  • znak graficzny używany samodzielnie
  • znak graficzny stosowany razem z pełną nazwą uczelni
  • barwy

Godło Akademii Górniczo-Hutniczej stanowi stylizowany orzeł z koroną i tarczą, na której umieszczone są perlik i żelazo (godło górnicze) oraz inicjały AGH.

Obecna wersja godła została zaprojektowana na podstawie rysunku wykonanego w 1925 roku przez docenta krakowskiej ASP Bogdana Tretera oraz graficznej aplikacji rysunku zachowanej na dyplomie przyznanym Ignacemu Mościckiemu w 1934 r.

 

 

Godło AGH przeznaczone jest wyłącznie do promowania historii oraz dziedzictwa naukowego uczelni i zostało zastrzeżone dla dokumentów Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej.

Wykorzystanie godła do innych zastosowań wymaga zgody Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej.

Godło nie jest udostępnione na stronie internetowej zawierającej Księgę Identyfikacji Wizualnej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Zespołem ds. Informacji i Promocji.

W teraźniejszej identyfikacji wizualnej uczelni należy posługiwać się znakiem graficznym AGH.

Spośród wszystkich elementów bazowych znak graficzny najsilniej wyraża charakter, typ uczelni i styl jej działania. Znak graficzny Akademii Górniczo-Hutniczej zbudowany jest z sygnetu oraz logotypu.

Sygnet składa się z trzech części, przy czym każda z nich złożona jest z kolei z trzech podłużnych elementów (pasów). Posiada on formę stylizowanego orła, nawiązując w sposób symboliczny i uproszczony do godła uczelni. W wersji wielobarwnej znaku sygnet jest trójbarwny.

Logotyp stanowią inicjały nazwy uczelni, którym nadano indywidualną, specjalnie zaprojektowaną formę literniczą.

Znak graficzny AGH jest jedynym znakiem służącym codziennej identyfikacji wizualnej Akademii Górniczo-Hutniczej. W tej roli zastąpił on godło AGH, które w obecnej formie zarezerwowane zostało wyłącznie do promowania historii oraz dziedzictwa naukowego uczelni.

W materiałach promocyjnych istnieje możliwość stosowania znaku graficznego AGH razem z pełną nazwą uczelni w języku polskim lub angielskim. Nazwa ta może zostać zakomponowana symetrycznie bądź asymetrycznie względem znaku.

 

W układzie symetrycznym pełna nazwa uczelni umieszczona jest pod znakiem AGH i wyśrodkowana względem pionowej osi sygnetu. Nazwa polskojęzyczna została zaprojektowana w wersji jedno-, dwu- oraz trzywierszowej; w języku angielskim pełna nazwa uczelni posiada wersję jedno- i dwuwierszowe.

Przy wyborze jednej z tych wersji należy kierować się proporcjami nośnika, oraz względami kompozycyjnymi.

Barwami Akademii Górniczo-Hutniczej są zieleń, czerń oraz czerwień. Symbolika barw nawiązuje do tradycyjnej kolorystyki związanej z górnictwem i hutnictwem.

Zieleń odzwierciedla naturę, pola i lasy. Czerń nawiązuje do głębi kopalń oraz symbolizuje cechy niezbędne w zawodzie górniczym i hutniczym, takie jak rozwaga, mądrość i stałość. Czerwień to barwa ognia i roztopionego żelaza.