Jesteś w: Home » Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-32-61, (12) 634-17-04
Fax: (12) 617-32-63
WWW: http://www.agh.edu.pl
Email: dzn@agh.edu.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Energetyki i Paliw Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Inżynierskie stacjonarne Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Zarządzania Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej Inżynierskie stacjonarne Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Wydział Metali Nieżelaznych Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Humanistyczny Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Matematyki Stosowanej Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Odlewnictwa Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Oto kilka argumentów:

 • Jedna z największych Uczelni Technicznych w Polsce
 • Wysoka lokata w rankingach
 • Szeroki profil kształcenia
 • Profil kształcenia dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy
 • Perspektywa dobrej pracy - dyplom AGH otwiera drzwi najlepszych firm i przedsiębiorstw w kraju i za granicą
 • Szeroka współpraca krajowa i zagraniczna
 • Lokalizacja
 • Własny Campus
 • Tradycja i nowoczesność
 • Możliwości rozwijania swoich zainteresowań
 • Niepowtarzalna atmosfera
 • Dobre zaplecze socjalne
 • Dbałość o sprawność fizyczną
 • Przyjazna osobom niepełnosprawnym
 • Nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna, zaawansowana technika, światowe osiągnięcia
 • Nowoczesna nauka
 • Doświadczenia pokoleń kadry naukowej

Jedna z największych Uczelni Technicznych w Polsce

Akademia Górniczo-Hutnicza ma wiele atutów. Od szeregu lat niezmiennie lokuje się w ścisłej czołówce najlepszych wyższych uczelni. Jej wysoka renoma znajduje potwierdzenie w liczbie kandydatów na studia, która co roku znacznie przewyższa liczbę miejsc wyznaczonych w ramach limitów przyjęć. Zbilansowany budżet, bardzo dobra baza lokalowa, dobre zaplecze laboratoryjne i aparaturowe oraz znakomita kadra - to najważniejsze atuty. Jesteśmy także uczelnią mocno powiązaną z jednostkami gospodarki narodowej i samorządu regionalnego, co dodatkowo stanowi o naszej silnej pozycji.

Szeroki profil kształcenia

AGH kształci studentów na 15 Wydziałach oraz w Międzywydziałowej Szkole Inżynierii Biomedycznej. To obecnie 33 kierunki i ponad 170 specjalności. Oprócz tradycyjnych wydziałów związanych z górnictwem i hutnictwem mamy wydziały zajmujące się m.in. informatyką, telekomunikacją, nowymi materiałami, robotyką, fizyką, matematyką, a także zarządzaniem i socjologią. Przekrój tematyczny jest bardzo szeroki i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Profil kształcenia dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy

Stwarzamy możliwości uzyskania bardzo dobrego wykształcenia i przygotowania do przyszłej pracy. Warto podkreślić, że absolwenci AGH jako kadra kierownicza i techniczna odegrała znaczącą rolę w rozwoju naszej gospodarki zarówno w okresie międzywojennym jak i w ciężkim okresie po drugiej wojnie światowej. Teraz stajemy wobec nowych wyzwań w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej, wzrostem konkurencyjności, ale również nowych możliwości finansowych. Nazwa Akademia Górniczo-Hutnicza kojarzy się z Uczelnią, w której w kształceniu i badaniach naukowych dominują zagadnienia związane z przemysłem wydobywczym i przetwórczym. Tak było w początkowym okresie rozwoju Uczelni uwarunkowanym potrzebami technologicznymi i ekonomicznymi kraju. Obecnie AGH jest typowym uniwersytetem technicznym z kierunkami kształcenia i badań naukowych nawiązującymi do współczesnych trendów w zakresie rozwoju naukowego i technologicznego. Wymaga to ciągłych zmian w strukturze wydziałów i podejmowania nowych kierunków kształcenia, co z powodzeniem jest realizowane.

Perspektywa dobrej pracy - dyplom AGH otwiera drzwi najlepszych firm i przedsiębiorstw w kraju i za granicą

Warto podkreślić, że absolwenci naszej Uczelni bardzo dobrze radzą sobie na trudnym dzisiaj rynku pracy. Wielu z nich podejmuje zatrudnienie jeszcze podczas studiów. Akademia wykształciła ponad 150 000 inżynierów i magistrów zapewniając kadrę dla naszej gospodarki. Wykształcenie, które zdobyć można w naszej Akademii, jest bardzo cenione przez pracodawców zarówno w kraju, jak i za granicą. Błyskotliwe kariery wielu absolwentów AGH, związane z piastowaniem przez nich wszelkich, w tym także bardzo często najwyższych stanowisk w zakładach przemysłowych, stanowią łatwy do prześledzenia praktyczny dowód jakości i użyteczności wiedzy, jaką zdobyli oni w murach AGH.

Współpraca krajowa i zagraniczna

Władze Uczelni doceniają i wspierają współpracę międzynarodową. Realizujemy obecnie ok. 150 umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi. Ponadto Uczelnia uczestniczy w realizacji projektów o charakterze edukacyjnym w ramach następujących programów: LLP Erasmus, Leonardo da Vinci, TEMPUS, Volcanus, eTEN, DAAD, EAISTE, EduFrance. Uczelnia uczestniczy w programach praktyk wymiennych, co daje wielu studentom możliwość wyjazdów zagranicznych, a także możliwość otrzymania podwójnego dyplomu. Współpraca krajowa obejmuje uczelnie i instytucje naukowe, jak również jednostki gospodarcze. Akademia Górniczo-Hutnicza współpracuje prawie z wszystkimi gałęziami przemysłu, począwszy od przetwórstwa surowców, a skończywszy na dziedzinach wysokiej technologii poprzez sprzedaż i wdrażanie nowych technologii dla przemysłu. Nie sposób wymienić wszystkie jednostki czy też firmy, z którymi AGH prowadzi aktywną współpracę . Partnerami AGH są nie tylko duże i małe firmy krajowe, ale także koncerny międzynarodowe, tak znane, jak Motorola, IBM, Lafarge, EDF, RWE czy Valeo. Współpraca z przemysłem opiera się na płaszczyźnie dydaktycznej oraz badawczo-rozwojowej. Klauzula o stażach czy praktykach studenckich jest nieodłącznym elementem umów o współpracy, które podpisujemy z przedsiębiorstwami. Naszym celem jest powiązanie przemysłu i gospodarki z naszą Uczelnią.

Lokalizacja

Decydując się na studia w Akademii Górniczo-Hutniczej macie możliwość studiowania w fascynującym, prastarym Krakowie. W historycznym mieście z zabytkową architekturą, zamkiem królewskim, licznymi pałacami i świątyniami, kamienicami z dawnych lat oraz licznymi teatrami, galeriami i muzeami.

Własny campus

Największy studencki campus w Polsce, ma już 40 lat i składa się z 20 domów studenckich rozmieszczonych na 16 ha powierzchni. Miasteczko Studenckie, zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów dydaktycznych. Na terenie Miasteczka Studenckiego znajdują się: domy studenckie, kluby studenckie, radio akademickie, radio internetowe, poczta, bank, hala sportowa, boisko i korty tenisowe, sklepy, supermarket, księgarnia, punkty gastronomiczne, punkty usługowe, przedszkole. Miasteczko połączone jest z Uczelnią nowoczesną gigabitową siecią komputerową i bezprzewodową siecią WiFi.

Tradycja i nowoczesność

Akademia Górniczo-Hutnicza ma blisko dziewięćdziesięcioletnią historię. Kontynuuje ona tradycje powołanej uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1919 r. Akademii Górniczej w Krakowie. Obecnie nasza Uczelnia nosi nazwę Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, a w języku angielskim AGH University of Science and Technology.

Przedwojenna historia AGH w fotografiach Historia AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza jest uczelnią dużą, dobrą i nowoczesną. 15 wydziałów, a wśród nich wydziały unikatowe, pokrywają znacznie obszerniejszy niż w większości polskich wyższych uczelni technicznych zakres kształcenia i badań naukowych, które zdecydowanie wkraczają już dziś w obszary będące domeną techniki XXI wieku. Oprócz tradycyjnych wydziałów mamy wydziały zajmujące się m.in. informatyką, telekomunikacją, nowymi materiałami, robotyką, fizyką, matematyką, a także zarządzaniem i socjologią. Uruchamiamy nowe kierunki: mechatronika, inżynieria biomedyczna, inżynieria naftowa, geofizyka, kulturoznawstwo. Ponadto warto podkreślić, że wśród ponad 170 specjalności realizowanych na piętnastu Wydziałach Akademii oraz w Międzywydziałowej Szkole Inżynierii Biomedycznej, jest sporo takich, które mają charakter unikatowy, gdyż nie prowadzi ich żadna inna uczelnia w Polsce. Oznacza to, że do pewnych poszukiwanych zawodów - na przykład do zawodu odlewnika - można zdobyć pełne przygotowanie wyłącznie u nas.

Możliwości rozwijania swoich zainteresowań

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań związanych z kierunkiem studiów poprzez przynależność i udział w pracach blisko 90-ciu kół naukowych o coraz ciekawszych profilach. Dla przedsiębiorczych czeka oferta Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Niepowtarzalna atmosfera

Nie samą nauką żyje student - zwłaszcza w AGH i szczególnie w Krakowie. Za rozwojem intelektualnym podąża rozwój kulturalny i sportowy. Liczne organizacje działające w AGH dają możliwość kontynuacji swoich dotychczasowych zainteresowań, jak i odkrywania nowych. Możliwości jest naprawdę wiele, poczynając od zespołów artystycznych (świetnym przykładem jest studencka Orkiestra Reprezentacyjna AGH), poprzez standardowe formy rekreacji (turystyka piesza, rowerowa), na dość specjalistycznych agendach kończąc (kluby: wysokogórski, podwodny, speleologiczny, żeglarski). Zapraszamy do zaznajomienia się z działającymi w Uczelni organizacjami studenckimi. Wszystkich studentów AGH reprezentuje Samorząd Studentów , który prowadzi w naszej Uczelni działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, sportowych, organizując liczne rajdy wydziałowe, bale wydziałowe, spotkania z okazji Dnia Górnika i Hutnika oraz chyba najpopularniejsze w środowisku studenckim - Krakowskie Juvenalia.

Bardzo dobre i rozbudowane zaplecze socjalne

Świadczeniami pomocy materialne są:

 • stypendia ministra za osiągnięcia w nauce
 • stypendia ministra za wybitne osiągnięcia w sporcie
 • stypendia za wyniki w nauce lub sporcie
 • stypendia socjalne
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendia na wyżywienie
 • stypendia mieszkaniowe
 • zapomogi

Uczelnia dysponuje Miasteczkiem Studenckim, zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów dydaktycznych, z ponad 9 000 miejsc w pokojach 2- i 3-osobowych. Miesięczna pełna opłata za miejsce w domu studenckim to kwota ok. 250 zł. Jest ona konkurencyjna w stosunku do opłat za wynajem indywidualnych kwater. Klimat Miasteczka Studenckiego jest absolutnie wyjątkowy. Żeby go poczuć należy tutaj zamieszkać. Jeśli student otrzymuje stypendium socjalne i mieszka w domu studenckim, to zgodnie z przyjętymi ustaleniami ma tytuł do stypendium mieszkaniowego, wynoszącego aktualnie 80 lub 120 zł/m-c. Studenci przyjęci na I rok studiów o udokumentowanym dochodzie na osobę w rodzinie nie przekraczającym 572 zł netto mają zagwarantowane miejsce w domu studenckim. Wyżywienie - Nie musisz idąc na Uczelnię zabierać tzw. prowiantu. Na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej działa wiele małych punktów gastronomicznych oraz dwie stołówki studenckie. Serwują posiłki smaczne i tanie. Obiad można zestawić samemu, a koszt tego posiłku zaczyna się od 6 zł. Stołówki zachęcają różnorodnością jadłospisu, a dla stałych konsumentów oferują zniżki.

Dbamy o sprawność fizyczną

Rozwój bazy sportowej jest jednym z priorytetów Uczelni. Dysponujemy zmodernizowaną halą sportową z zespołem boisk (siatkówka, koszykówka, badminton) i sal (aerobik, tenis stołowy). Mieszkańcy Miasteczka Studenckiego AGH mają do dyspozycji boiska piłkarskie, korty tenisowe, boiska do siatkówki i koszykówki. Już niebawem Uczelnia będzie dysponować nowoczesnym basenem wraz z rozbudowaną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Uczelniany Klub AZS AGH to największy w środowisku akademickim Krakowa i jeden z największych w Polsce klub sportowy, mający aż 20 sekcji sportowych.

Przyjazna osobom niepełnosprawnym

Akademia Górniczo-Hutnicza jest otwarta na potrzeby osób niepełnosprawnych. Staramy się zapewnić tym osobom możliwość uczestniczenia we wszystkich aspektach życia Uczelni, tak by były one traktowane na równi z pozostałymi studentami. Dzięki specjalnie wyposażonym stanowiskom udostępniamy niewidomym i słabowidzącym zasoby sieci komputerowej oraz zasoby biblioteczne. Wszystkich chcących uzyskać dodatkowe szczegółowe informacje lub porady dotyczące niepełnosprawnych na AGH zapraszamy do kontaktu z kierownikiem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

 • AGH przyjazna osobom niepełnosprawnym
 • Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych AGH
 • Mapka AGH dla osób niepełnosprawnych
 • Pracownia tyfloinformatyki AGH

Nowoczesna baza naukowo - dydaktyczna, zaawansowana technika, światowe osiągnięcia

Dysponujemy 600 laboratoriami i 330 salami, wykładowymi różnej wielkości!!! To bardzo dobra baza do prowadzenia kształcenia i badań naukowych na poziomie światowym. Utrzymujemy współpracę naukową z wieloma uczelniami i innymi jednostkami naukowymi w kraju i za granicą. Jako uczelnia techniczna intensywnie współpracujemy z jednostkami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi. Uczelnia dysponuje nowoczesną aparaturą naukowo-badawczą. Przykładami w tym zakresie mogą być: najpotężniejsze w tej części Europy mikroskopy do badania struktury metali, czy tak zwana sztywna maszyna wytrzymałościowa, pozwalająca precyzyjnie badać krytyczne dla bezpiecznego górnictwa procesy pękania i kruszenia skał, mikroskopy elektronowe, aparatury do kompleksowych badań ciał stałych, a w szczególności ich powierzchni, spektrometry masowe, liczne urządzenia do badań środowiskowych itp. W strukturze AGH funkcjonuje Akademickie Centrum Komputerowe "Cyfronet" z potężnymi superkomputerami (na międzynarodowych listach rankingowych zaliczane są one do grona kilkuset najszybszych maszyn matematycznych na świecie). To wyposażenie, w połączeniu z wysokimi i powszechnie uznawanymi kwalifikacjami naszych informatyków powodują, że AGH od lat uważana jest za jedną z najlepszych w Polsce i jedną z lepszych w Europie szkół wyższych kształcących unikatowych specjalistów w zakresie technologii oprogramowania i komputerowych metod rozwiązywania najbardziej skomplikowanych problemów naukowych, inżynierskich, organizacyjnych i ekonomicznych. W dobie globalnego i intensywnego rozwoju informacyjnego ogromnym atutem jest fakt, że właśnie na AGH zlokalizowany jest jeden z największych i najważniejszych węzłów polskiej części ogólnoświatowej sieci Internet. W Uczelni funkcjonuje również Uczelniane Centrum Informatyki, które zapewnia obsługę informatyczną wszystkim jednostkom, a także uczestniczy w kształceniu informatycznym naszych studentów.


Nowoczesna nauka

Naszym podstawowym założeniem jest silne powiązanie kształcenia z prowadzonymi na wysokim poziomie badaniami naukowymi, bo tylko pracownicy uczestniczący w nowoczesnych nurtach badawczych mogą swoim studentom przekazać wiedzę aktualną przydatną w przyszłej pracy, w szybko zmieniających się warunkach technologicznych i ekonomicznych. W naszych programach nauczania uwzględniamy potrzeby i doświadczenia funkcjonujących w naszym regionie jednostek gospodarczych i firm zagranicznych. Tworzymy z innymi uczelniami Krakowa i jednostkami gospodarczymi tzw. klastry, których celem jest wzmocnienie współpracy i ułatwienie transferu technologii z uczelni do przemysłu. Taka współpraca umożliwia podejmowanie wyzwań naukowych związanych z najnowszymi trendami technologicznymi.

Doświadczenia pokoleń kadry naukowej

Mamy bardzo liczną grupę samodzielnych pracowników nauki - blisko 500 i ponad 1100 pracowników z tytułem doktora. Bez dobrej kadry naukowo-dydaktycznej nie może być mowy o wysokim poziome kształcenia i badań naukowych. Dlatego też kładziemy silny nacisk na jej rozwój. Często stosowanym wskaźnikiem jest stosunek liczby studentów do liczby pracowników naukowo-dydaktycznych. Pod tym względem jesteśmy najlepszą uczelnią w kraju. Liczna i bardzo dobra kadra jest siłą naszej Uczelni.