Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki » Automatyka i Robotyka » Inzynierskie niestacjonarne zaoczne

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-28-87
Fax: (12) 633-59-95
WWW: http://www.eaie.agh.edu.pl
Email: jkoniecz@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Automatyka i Robotyka Automatyka i Robotyka - Inżynierskie stacjonarne Automatyka i Robotyka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Automatyka i Robotyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Automatyka i Robotyka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Studia I stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera Automatyki i Robotyki. Studia II stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera AiR.

Sumaryczna liczba godzin zajęć na 7-semestralnych studiach stacjonarnych I stopnia wynosi 2865, na 9-semestralnych studiach I stopnia niestacjonarnych 1544, a na 4- semestralnych studiach II stopnia niestacjonarnych 568. 

Automatyka jako nauka interdyscyplinarna obejmuje zagadnienia sterowania wszystkimi układami technicznymi, procesami technologicznymi i systemami robotów. W jej zakres badawczy wchodzą również zagadnienia automatyzacji i komputerowego wspomagania zarządzania, a nawet problematyka rozpoznania procesów regulacji w układach żywych (biocybernetyka) Absolwenci studiów będą posiadać więc wiedzę z zakresu systemów komputerowych automatyki, informatyki przemysłowej, analizy i przetwarzania sygnałów pomiarowych, regulacji cyfrowej, robotyki, algorytmów decyzyjnych, obliczeniowych, ekonometrii i badań operacyjnych. Będą też posiadać umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, użytkowania profesjonalnego oprogramowania i tworzenia własnego oprogramowania użytkowego na komputery sterujące i sterowniki PLC. Absolwenci mogą podjąć pracę w dziale Głównego Automatyka zakładów produkcyjnych przemysłu chemicznego, budowy maszyn, hutnictwa, elektrotechnicznego i innych technologii, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych. Absolwenci I stopnia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich). Kierunek Automatyka i Robotyka prowadzony na Wydziale EAIiE AGH, jako jedyny w kraju otrzymał w 2007 r. ocenę z wyróżnieniem, wystawioną przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Za organizację nauczania na tym kierunku odpowiedzialna jest jedna z największych jednostek AGH - Katedra Automatyki.
 
Ramowe treści kształcenia obejmują:
  • przedmioty podstawowe w zakresie matematyki, fizyki, informatyki
  • przedmioty kierunkowe w zakresie sygnałów i systemów dynamicznych, automatyki, robotyki, elektrotechniki i elektroniki podstaw mechaniki i systemów CAD, sterowania procesami ciągłymi i dyskretnymi, komputerowego sterowania w czasie rzeczywistym, wspomagania decyzji,
  • przedmioty specjalistyczne z biocybernetyki, inżynierii oprogramowania, informatyki w zarządzaniu, przetwarzania obrazu i sygnałów biomedycznych.