Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki » Automatyka i Robotyka » Magisterskie uzupełniajace niestacjonarne zaoczne

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-28-87
Fax: (12) 633-59-95
WWW: http://www.eaie.agh.edu.pl
Email: jkoniecz@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Automatyka i Robotyka Automatyka i Robotyka - Inżynierskie stacjonarne Automatyka i Robotyka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Automatyka i Robotyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Automatyka i Robotyka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Komputerowe systemy sterowania
Kształcenia obejmuje metodykę projektowania, konstruowania i programowania cyfrowych i komputerowych systemów automatyki, przeznaczonych do pomiarów, wizualizacji i sterowania procesami technologicznymi. Absolwent specjalności uzyskuje wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie matematycznego modelowania procesów, analizy systemowej, cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych, metod syntezy sterowania optymalnego i nowoczesnej automatyki bazującej na komputerach PC i specjalizowanych sterownikach mikroprocesorowych.

Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
Głównym celem kształcenia w tej specjalności jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem nowoczesnych metod inżynierii oprogramowania i systemów informatycznych do rozwiązywania zagadnień kompleksowego sterowania procesami i zarządzania przedsiębiorstwem. Bazę  specjalności stanowią przedmioty informatyczne, takie jak: języki programowania, systemy operacyjne, sieci komputerowe, bazy danych, sztuczna inteligencja oraz przedmioty dotyczące algorytmów zarządzania, zwłaszcza dla systemów dyskretnych implementowanych w nowoczesnych systemach informatycznych.

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka mogą znaleźć zatrudnienie:

  • w instytutach naukowych i uczelniach technicznych,
  • w ośrodkach badawczo – rozwojowych,
  • w biurach technologicznych, konstrukcyjnych i laboratoriach dużych zakładów przemysłowych,
  • w przedsiębiorstwach o wysokim stopniu automatyzacji, informatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania,
  • w przedsiębiorstwach produkujących zaawansowane informatyczne systemy zarządzania.