Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki » Informatyka Stosowana

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-28-87
Fax: (12) 633-59-95
WWW: http://www.eaie.agh.edu.pl
Email: jkoniecz@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Informatyka Stosowana Informatyka Stosowana - Inżynierskie stacjonarne Informatyka Stosowana - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

Studia I stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera informatyki.  
Studia II stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera informatyki.
Sumaryczna liczba godzin zajęć na 7-semestralnych studiach stacjonarnych I stopnia wynosi 2655, a na 3-semestralnych stacjonarnych studiach II stopnia 930.

Absolwent studiów kierunku Informatyka Stosowana będzie posiadać wiedzę z zakresu tworzenia i eksploatacji systemów komputerowych oraz tworzenia oprogramowania użytkowego.
Ramowe treści kształcenia obejmują:

  • przedmioty podstawowe w zakresie matematyki, fizyki, informatyki
  • przedmioty kierunkowe w zakresie algorytmów i struktur danych, metod, języków i inżynierii oprogramowania, metod numerycznych, architektur komputerowych, technologii internetowych, relacyjnych baz danych, kompilatorów, systemów operacyjnych i systemów sieciowych,
  • przedmioty specjalistyczne z grafiki komputerowej, przetwarzania obrazów, metod optymalizacji, podstaw sterowania komputerowego, sieci neuronowych, kryptografii, komputerowych systemów diagnostyki medycznej, telemedycyny, informatyki przemysłowej.

 
Na studiach II stopnia magisterskich będą uruchamiane w miarę zgłoszeń, nabory na specjalizacje: 

  • Informatyka w Medycynie i Systemach Multimedialnych,
  • Inżynieria Systemów i Oprogramowania
  • Systemy Informatyczne w Produkcji i Administracji
  • Informatyka w Procesach Przemysłowych
  • Nowoczesna Grafika Komputerowa


Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana dysponując wiedzą i umiejętnościami algorytmicznego formułowania problemów inżynierskich i kojarzenia ich z odpowiednimi metodami rozwiązywania z wykorzystaniem techniki komputerowej, mogą znaleźć zatrudnienie jako projektanci i twórcy oprogramowania w zakładach przemysłowych, ośrodkach naukowo badawczych lub jako administratorzy sieci komputerowych. Dzięki połączeniu wiedzy informatycznej z wiedzą technologiczną będą przydatni w nowoczesnych zakładach, w których prowadzone są sterowane komputerowo procesy produkcyjne, a także w innych przedsiębiorstwach, korzystających w jakikolwiek sposób z techniki komputerowej.