Jesteś w: Home » Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-28-87
Fax: (12) 633-59-95
WWW: http://www.eaie.agh.edu.pl
Email: jkoniecz@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Automatyka i Robotyka Automatyka i Robotyka - Inżynierskie stacjonarne Automatyka i Robotyka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Automatyka i Robotyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Automatyka i Robotyka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Elektrotechnika Elektrotechnika - Inżynierskie stacjonarne Elektrotechnika - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Elektrotechnika - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Elektrotechnika - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Informatyka Informatyka - Inżynierskie stacjonarne Informatyka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Informatyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Informatyka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Informatyka Stosowana Informatyka Stosowana - Inżynierskie stacjonarne Informatyka Stosowana - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

O Wydziale


Dziekan:

dr hab. inż. Antoni Cieśla, prof. nadzw.

Prodziekani:   

prof. dr hab. inż. Ewa Dudek - Dyduch

dr inż. Marek Gajęcki

prof. dr hab. Tadeusz Pisarkiewicz

dr hab. inż. Jerzy Skwarczyński, prof. nadzw.

dr inż. Andrzej Staniszewski

Strony katedr:

Katedra Automatyki
Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych
Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki
Katedra Elektroniki
Katedra Telekomunikacji
Katedra Informatyki
Katedra Maszyn Elektrycznych
Katedra Metrologii
 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, to jeden z największych w obszarze nauk technicznych wydziałów w Polsce. Zajmuje wysoką pozycję wśród podobnych ośrodków w kraju i za granicą. Absolwenci Wydziału są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Nauki elektryczne były obecne w AGH praktycznie od początku jej istnienia. Jednak dopiero w roku 1946 powstał Wydział Elektromechaniczny, który w roku 1952, przekształcił się w dwa Wydziały: Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa oraz Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa. Pierwszym Dziekanem Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa był w latach 1952-1954 profesor Jan Manitius. Na przestrzeni lat istnienia Wydziału, jego nazwa zmieniała się, co było odzwierciedleniem  aktualnie prowadzonych badań i kierunków studiów. I tak w roku 1957 Wydział przyjął nową nazwę: Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, w roku 1975 nazwę zmieniono na Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, a w roku 1998 przyjęto nazwę: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Nazwa ta obowiązuje aktualnie.

Wydział oferuje następujące kierunki kształcenia: Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Informatyka, Informatyka Stosowana, Inżynieria Akustyczna. Proces kształcenia realizowany przez Wydział był poddawany ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W roku 2004 Komisja oceniła kierunek „Informatyka". Wynikiem oceny było udzielenie akredytacji do roku akademickiego 2009/10 i przyznanie oceny „wyróżniająca" dla tego kierunku. W roku 2007 Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła kierunek „Automatyka i Robotyka", udzielając mu akredytacji do roku 2012/13 i także przyznając mu ocenę „wyróżniającą".

W tym samym roku Państwowa Komisja Akredytacyjna udzieliła akredytacji dla kierunku „Elektrotechnika" do roku akademickiego 2012/2013. W 2008 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna udzieliła Wydziałowi akredytacji dla kierunku „Elektronika i Telekomunikacja" do roku 2013/2014.


Kontakt


Studia Stacjonarne

Sekcja dydaktyki
tel. 617-28-87

kierunek Informatyka:
Jolanta Konieczna - jkoniecz@agh.edu.pl

kierunek Informatyka Stosowana:
Alina Wącławska - awaclaw@agh.edu.pl

kierunek Automatyka i Robotyka:
Jolanta Konieczna - jkoniecz@agh.edu.pl

kierunek Elektronika i Telekomunikacja:
Beata Idzik - idzik@agh.edu.pl

kierunek Elektrotechnika:
Alina Wącławska - awaclaw@agh.edu.pl


Praktyki studenckie
tel. 617-45-66
Sekcja socjalna
tel. 617-28-44

obsługa socjalna studentów oraz rozliczeń dydaktyki:
Alicja Zamojska - zamojska@agh.edu.pl

obsługa socjalna:
Matuła Małgorzata - matula@agh.edu.pl


Studia Niestacjonarne

Sekcja dydaktyki

kierunek Informatyka:
Frączek Małgorzata (tel. 617 48 92) - fraczek@agh.edu.pl

kierunek Automatyka i Robotyka:
Żukowicz-Cybulska Małgorzata (tel. 617 28 05) - zukowicz@agh.edu.pl

kierunek Elektronika i Telekomunikacja:
Żukowicz-Cybulska Małgorzata (tel. 617 28 05) - zukowicz@agh.edu.pl

kierunek Elektrotechnika:
Magdalena Skrzyniowska (tel. 617 48 91) - skrzynio@agh.edu.pl


Studia doktoranckie
tel. 617-39-16

studia podyplomowe, doktoranckie oraz sprawy stopni i tytułów naukowych:
Jolanta Lepiarczyk - lepiarcz@agh.edu.pl