Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Energetyki i Paliw » Energetyka

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-20-66
Fax: (12) 617-45-47
WWW: http://www.wpie.agh.edu.pl
Email: wpebiuro@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Energetyka Energetyka - Inżynierskie stacjonarne Energetyka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Energetyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Energetyka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Absolwenci dysponują wiedzą z zakresu energetyki cieplnej, energii odnawialnej, biopaliw, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, ochrony środowiska oraz zarządzania rynkami energii. Wykładom towarzyszą zajęcia praktyczne w formie laboratoriów, pozwalające w sposób naturalny na przyswojenie wiedzy z zakresu wykładów. Prowadzone są również ćwiczenia, w trakcie których studenci przygotowywani są do rozwiązywania zagadnień teoretycznych z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD/CAM, FLUENT, ANSYS. Studenci mogą odbywać staże w renomowanych ośrodkach naukowych zagranicznych.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, Absolwent studiów I-go stopnia kierunku ENERGETYKA otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera, natomiast Absolwent studiów II-go stopnia - tytuł zawodowy magistra.

Absolwenci kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane (2005, Dz. U. Nr 96, Poz. 817) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych. Mają możliwość także uzyskanie państwowych uprawnień kwalifikacyjnych na stanowiska dozoru i eksploatacji w zakresie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, cieplnych i gazowych.