Jesteś w: Home » Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Energetyki i Paliw
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Energetyki i Paliw

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-20-66
Fax: (12) 617-45-47
WWW: http://www.wpie.agh.edu.pl
Email: wpebiuro@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Energetyka Energetyka - Inżynierskie stacjonarne Energetyka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Energetyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Energetyka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Technologia Chemiczna Technologia Chemiczna - Inżynierskie stacjonarne Technologia Chemiczna - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Technologia Chemiczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Technologia Chemiczna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Każdy z nas zetknął się z terminem: energia elektryczna, ciepło, gaz ziemny, ropa naftowa czy węgiel. Za tymi pojęciami dnia codziennego kryje się cały świat technologii i innowacji - świat Wydziału Energetyki i Paliw, jednego z 15 wydziałów na drugiej co do wielkości i jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce.

 Chcielibyśmy czerpać satysfakcję z usług jakich dostarczają nam paliwa i energia nie tylko dzisiaj i jutro, ale również pojutrze i ... Wraz z rosnącą liczbą ludności i rosnącymi standardami naszego życia zapotrzebowanie na energię i paliwa jest coraz większe. Codziennie stawiamy wyższe wymagania co do ich jakości. Na szczęście coraz ważniejsze staje się pojęcie zrównoważonego rozwoju energetycznego bazującego na czystej, zielonej energii odnawialnej i efektywnym jej wykorzystaniu.

Historia Wydziału rozpoczęła się z chwilą połączenia w 1974 roku Instytutu Chemii Górniczej i Fizykochemii Sorbentów oraz Katedry Koksownictwa i Gazownictwa w Instytut Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów na prawach wydziału. Inicjatorami powstania nowej jednostki byli profesorowie: M.Lasoń, A.Długosz i F.Byrtus. W 1979 roku opuszczają go pierwsi absolwenci kierunku technologia chemiczna.

Tematyka badawcza oraz kształcenie studentów zamykały się wokół przetwarzania węgla do nowoczesnych paliw bezdymnych; jego odgazowania, upłynniania i zgazowania oraz ochrony środowiska poprzez zastosowanie metod adsorpcyjnych, jak również tworzenia i badania nowych sorbentów na bazie węgla i materiałów mineralnych.
W miarę postępu wiedzy tematyka ta była rozwijana w równie istotnych dla gospodarki kierunkach np. dystrybucji gazu, współspalania i współzgazowania, doboru materiałów sorpcyjnych do pomp ciepła itp.
Zaistniałe pola badawcze stały się przyczyną powołana trzech nowych jednostek: Zakładu Inżynierii i Technologii Adsorpcyjnej, Zakładu Podstawowych Problemów Adsorpcji i Fizykochemii Sorbentów Mineralnych oraz Katedry Wyrobów Węglowo-Grafitowych.

   W 1995 roku, decyzją Senatu AGH, zmieniono nazwę na Wydział Paliw i Energii, a w jego strukturze powołano dwie nowe katedry: Polityki Energetycznej i Wykorzystania Energii.

   2009 rok to kolejna zmiana w strukturze Wydziału. Od 1 stycznia 2009 nosi on nazwę Wydział Energetyki i Paliw. Powołane zostały nowe jednostki organizacyjne, m.in. Katedry Energetyki Wodorowej, Nauk o Środowisku w Energetyce, Podstawowych Problemów Energetyki, Maszyn Cieplnych i Przepływowych oraz Energetyki Jądrowej

Od 1 października 2009 na Wydziale uruchomiony zostaje drugi kierunek studiów: energetyka. Kształca się na nim studenci dotychczasowej Międzywydziałowej Szkoły Energetyki, której struktury dydaktyczne zostały włączone do Wydziału.

Proces przemian struktury Wydziału nie jest jeszcze zakończony. Planuje się utworzenie następnych jednostek.