Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Energetyki i Paliw » Technologia Chemiczna » Inzynierskie niestacjonarne zaoczne

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-20-66
Fax: (12) 617-45-47
WWW: http://www.wpie.agh.edu.pl
Email: wpebiuro@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Technologia Chemiczna Technologia Chemiczna - Inżynierskie stacjonarne Technologia Chemiczna - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Technologia Chemiczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Technologia Chemiczna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Studia magisterskie na kierunku „technologia chemiczna" prowadzonym przez Wydział Energetyki i Paliw AGH mają zapewnić przygotowanie absolwenta do prowadzenia badań z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, a także umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien znać podstawowe problemy ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zawodowych zasadą zrównoważonego rozwoju. Powinien posiadać podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach produkujących nowoczesne materiały.

Podstawą technologii chemicznej jest niewątpliwie chemia, ale technolog w swojej pracy musi korzystać w równej mierze z innych gałęzi wiedzy, jak matematyka, fizyka, informatyka, termodynamika techniczna, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, automatyka i  sterowanie, ekonomia, zarządzanie. Absolwent studiów powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.