Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej » Fizyka Techniczna

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-29-50 (12) 617-29-52
Fax: (12) 634-00-10
WWW: http://www.fis.agh.edu.pl
Email: dziekanat@ftj.agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Fizyka Techniczna Fizyka Techniczna - Inżynierskie stacjonarne Fizyka Techniczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

Fizyk techniczny - o dobrym przygotowaniu matematycznym, informatycznym i technicznym może szukać atrakcyjnej pracy w praktycznie każdym sektorze rozwijającej się burzliwie gospodarki. Ukończenie studiów inżynierskich w zakresie fizyki technicznej pozwala na ich kontynuację również na studiach magisterskich innych wydziałów AGH.

Absolwenci specjalności Fizyka Ciała Stałego podejmują pracę wszędzie tam, gdzie są stosowane nowe materiały, wdrażane nowoczesne technologie i metody pomiarowe, czyli w dziedzinach "zaawansowanych technologii" warunkujących przyszłość różnych dziedzin przemysłu. Pracują również naukowo w wyższych uczelniach i instytutach badawczych, oraz w placówkach handlowych zajmujących się promocją i dystrybucją nowych, wysoce wyspecjalizowanych urządzeń wykorzystujących nowe materiały.

Ukończenie specjalności  Fizyka Jądrowa daje absolwentom przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy na uczelniach technicznych, w instytutach naukowych oraz zapleczu naukowo-badawczym przemysłu. Absolwenci mogą też być zatrudniani przy eksploatacji i konserwacji różnych urządzeń radioizotopowych. Otrzymane wykształcenie pozwala na uzyskanie państwowych uprawnień inspektora ochrony radiologicznej. Spośród absolwentów tej specjalności powinna rekrutować się kadra przyszłej energetyki jądrowej.

Absolwenci specjalności Fizyka komputerowa są przygotowani do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów z różnych dziedzin życia i gospodarki wymagających zastosowania komputerów. Znajdują oni zatrudnienie w ośrodkach obliczeniowych, na wyższych uczelniach, w instytutach naukowo-badawczych oraz wszelkich firmach wykonujących symulacje komputerowe, np. w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich.

Absolwenci specjalności Fizyka Środowiska znajdują pracę zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym. Oprócz placówek badawczych (uczelnie, instytuty badawcze), mogą być zatrudnieni w instytucjach prowadzących monitoring środowiska (Państwowy Inspektorat Ochrony Środowiska), w dużych zakładach przemysłowych mających własne wydziały kontroli i oceny stanu środowiska, u producentów sprzętu do monitoringu środowiska, w prywatnych firmach consultingowych, itp. Ponadto, mogą być zatrudniani przez odpowiednie wydziały urzędów wojewódzkich i gminnych, odpowiedzialnych za problematykę środowiskową.