Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej » Informatyka Stosowana

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-29-50 (12) 617-29-52
Fax: (12) 634-00-10
WWW: http://www.fis.agh.edu.pl
Email: dziekanat@ftj.agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Informatyka Stosowana Informatyka Stosowana - Inżynierskie stacjonarne Informatyka Stosowana - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

Absolwent Informatyki Stosowanej w specjalności Informatyka w Nauce i Technice posiada wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów z różnych dziedzin nauki i technik wymagających zaawansowanych obliczeń numerycznych. Jest on przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach obliczeniowych, biurach projektowych, na wyższych uczelniach, w instytutach naukowo-badawczych oraz wszelkich firmach wykonujących symulacje komputerowe, np. w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych czy biurach maklerskich.

Program studiów "Informatyki Stosowanej" obejmuje przedmioty matematyczno - informatyczno - fizyczne o charakterze ogólnym oraz wyspecjalizowane przedmioty informatyczne (programowanie obiektowe i proceduralne, administrację sieciami komputerowymi, techniki internetowe, inżynierię oprogramowania, bazy danych, komputerowo wspomagany rysunek techniczny). Na wyższych latach studiów w programie znajdują się wykłady, seminaria i laboratoria z zakresu zaawansowanych metod obliczeniowych stosowanych w naukach technicznych, medycznych i fizycznych. Przy użyciu tych metod i odpowiednich technik programowania studenci wykonują projekty laboratoryjne polegające na symulacjach komputerowych przebiegu zjawisk przyrodniczych oraz procesów technologicznych. Szczególny nacisk położony jest na praktyczne umiejętności zastosowań narzędzi programistycznych oraz tworzenie nowych programów specjalistycznych w nauce i technice, na przykład w medycynie i technice medycznej, elektronice czy w fizyce obliczeniowej i eksperymentalnej.