Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska » Geodezja i Kartografia » Inzynierskie niestacjonarne zaoczne

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-22-50
Fax: (12) 617-31-17
WWW: http://www.geod.agh.edu.pl
Email: jagiello@uci.agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Geodezja i Kartografia Geodezja i Kartografia - Inżynierskie stacjonarne Geodezja i Kartografia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Geodezja i Kartografia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Geodezja i Kartografia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Kierunek Geodezja i Kartografia obejmuje szeroko rozumianą geodezję stosowaną, której zadaniem jest wyznaczenie położenia obiektów w przestrzeni, przedstawienie ich na mapach, praktyczną realizację obiektów inżynierskich oraz badanie zmian elementów geometrycznych obiektów w czasie. Do wyznaczania położenia obiektów stosowane są techniki pomiarów naziemnych i satelitarnych. Wyniki pomiarów oraz inne informacje o obiektach tworzą bazę danych wykorzystywaną do dalszych różnorodnych opracowań graficznych i numerycznych. W kształtowaniu obrazu mapy, jak również we wszystkich pozostałych etapach obiegu informacji, podstawową rolę odgrywa technika komputerowa. Zdaniem geodezji jest także pozyskiwanie danych do systemu informacji przestrzennej, gromadzenie i analizowanie tych danych oraz dostarczanie ich do szerokiego kręgu użytkowników, przy wykorzystaniu metod informatycznych.