Szukaj w mieście
Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Inżynieria Środowiska Inżynieria Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inżynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inżynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Inżynieria Środowiska to kierunek przyrodniczo-techniczny, wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki do rozwiązywania problemów z zakresu kształtowania i ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jest dziedziną wiedzy stosowanej, która na bazie dyscyplin przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych tworzy podstawy prognozowania, oceny i zapobiegania oraz naprawy skutków oddziaływania przemysłu na środowisko.

Specjalista w zakresie inżynierii środowiska projektuje metodykę obserwacji stanu elementów środowiska, interpretuje materiał obserwacyjny, wskazuje i planuje sposoby naprawy zaistniałych skutków, a także prognozuje następstwa realizacji inwestycji i jest ekspertem w zakresie proekologicznych technologii przemysłowych.