Jesteś w: Home » Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-22-50
Fax: (12) 617-31-17
WWW: http://www.geod.agh.edu.pl
Email: jagiello@uci.agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Geodezja i Kartografia Geodezja i Kartografia - Inżynierskie stacjonarne Geodezja i Kartografia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Geodezja i Kartografia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Geodezja i Kartografia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Inżynieria Środowiska Inżynieria Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inżynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inżynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Wydziale


Dziekan:

prof. dr hab. inż. Marian Mazur

Prodziekani: 

dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński

dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło

dr hab. inż. Edward Preweda, prof. nadzw.

 

Strony katedr:

Katedra Geomatyki
Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekji Środowiska
Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska
Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
 

Wydział Geodezji Górniczej został utworzony w 1951 roku, a w 1990 roku zmieniono jego nazwę na Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Obecnie problematyka badawcza Wydziału koncentruje się na zastosowaniach informatyki w aspekcie przetwarzania danych przestrzennych (GIS) oraz wykorzystaniu nowoczesnych technik pomiarowych do celów inwentaryzacji i realizacji obiektów przemysłowych, architektonicznych, infrastruktury itp. Prowadzone są badania nad wieloma zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem GPS, naziemnych i lotniczych skanerów laserowych oraz interferometrii radarowej. Wykonywane są liczne prace badawcze nad wykorzystaniem technik teledetekcyjnych i fotogrametrycznych do monitoringu środowiska naturalnego, obiektów zabytkowych itp. W dziedzinie inżynierii środowiska badania koncentrują się na doskonaleniu metod oceny stanu środowiska naturalnego, optymalizacji wpływu przemysłu na jego stan oraz przywracaniu terenom zdegradowanym ich funkcji biologicznych. Absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia znajdują zatrudnienie w różnych branżach przemysłu i administracji oraz w pełnym spektrum firm geodezyjnych. Są przygotowani do prowadzenia prac związanych z ewidencją gruntów i budynków oraz dokumentacją geodezyjną dla celów prawnych, w zawodach związanych z gospodarką nieruchomościami, a także w firmach geodezyjnych zajmujących się kompleksową obsługą geodezyjną różnorodnych, w tym także dużych i stawiających najwyższe wymagania, inwestycji budowlanych. Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska są zatrudniani w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych oraz w administracji Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, funduszach ochrony środowiska, w firmach projektowych, konsultingowych i pomiarowych. Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy w zakresie pozyskiwania danych o środowisku, kontroli emisji do środowiska, gospodarki odpadami, kontroli i zarządzania danymi. Wydział od wielu lat współpracuje z licznymi jednostkami zagranicznymi poprzez wymianę osobową pracowników i studentów, współpracę w realizacji prac badawczych, uczestnictwo pracowników Wydziału w sympozjach i konferencjach oraz udział we władzach międzynarodowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych, staże naukowe w ośrodkach zagranicznych, konsultacje oraz wymianę doświadczeń w zakresie dydaktyki. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie geodezji i kartografii oraz inżynierii środowiska.


Kontakt


Dziekanat Studiów Stacjonarnych

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
30-059 Kraków
al. A. Mickiewicza 30,
pawilon C-4, I p., pok. 119
tel. (12) 617-22-50
fax (12) 617-31-17
Sprawy Socjalne pok. 120
tel. (12) 617 35-37
e-mail: Halina Jagiełło
e-mail: Piotr Ciach
godziny funkcjonowania:
poniedziałek 10:00 - 13:00
wtorek 10:00 - 13:00
środa nieczynne
czwartek 10:00 - 13:00
piątek 10:00 - 13:00

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych


Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. A. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
pawilon C-4, I p., pok. 121
tel./fax (12) 617-22-51
e-mail: Krzysztof Grzywacz
godziny funkcjonowania:
poniedziałek - 8:30-11:30
wtorek - 8:30-11:30
środa - nieczynne
czwartek - 12:00-15:00
piątki przed zjazdami - 13:00-18:00
piątki pozostałe - 12:00-15:00
soboty - 8:30-14:30

Bibilioteka Wydziałowa


Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. A. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
pawilon C-4, II p., pok. 216
tel. (12) 617-23-06

Kierownik:
mgr inz. Marta Majer-Dudek
e-mail: majer@agh.edu.pl
godziny funkcjonowania

Poniedziełek: 9:00 - 13:00
Wtorek: 9:00 - 13:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 9:00 - 13:00
Piątek: 9:00 - 13:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Instrumentarium Geodezyjne


Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. A. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
pawilon C-4, V p., pok. 510
tel. (12) 617-22-55

Kierownik:
Tadeusz Maślanka

Godziny otwarcia:

pon-pt: 8:00 - 20:00 sob-niedz. - dyżury wg potrzeb

Pracownia Komputerowa


Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. A. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
pawilon C-4, IV p., pok. 407, 412
tel. (12) 617-23-01

Kierownik:
dr inż. Jan Ruchel

Godziny otwarcia:

w terminie wolnym od zajęć dydaktycznych

Biuro Administracyjne


Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. A. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
pawilon C-4, I p., pok. 114
Kierownik:
dr inż. Zdzisław Sobczyk - Dyrektor Administarcyjny
mgr inż. Teresa Jędrzejek-Łucka - Kierownik Biura Administracyjnego

tel. (12) 617-22-68
fax. (12) 633-17-91
e-mail: Zdzisław Sobczyk
Godziny przyjęć:

pon-pt: 9:00 - 14:00