Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska » Informatyka Stosowana

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-23-50, (12) 617-23-51
Fax: (12) 633-29-36
WWW: http://www.wggios.agh.edu.pl
Email: aniol@geol.agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Informatyka Stosowana Informatyka Stosowana - Inżynierskie stacjonarne Informatyka Stosowana - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Informatyka Stosowana - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Informatyka Stosowana - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

  • Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce

Absolwent tej specjalności uzyskuje gruntowną wiedzę w zakresie teorii, zasad tworzenia i obsługi systemów informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów stosowanych w geologii i geofizyce oraz w monitoringu i ochronie środowiska. Program studiów umożliwia opanowanie umiejętności tworzenia i oprogramowania systemów rozproszonych oraz doskonalenie umiejętności administracji systemami komputerowymi. Nabyte wiadomości pozwolą nie tylko na sprawną obsługę i doskonalenie narzędzi informatycznych w dziedzinach gospodarki, przemysłu i administracji, związanych z środowiskiem naturalnym, lecz również na aktywną analizę i modelowanie procesów dynamicznych, które w nim zachodzą.

  • Oprogramowanie i bazy danych w geologii

Absolwent tej specjalności uzyskuje wiedzę w zakresie metod tworzenia narzędzi informatycznych wykorzystywanych w naukach o Ziemi i o środowisku. W trakcie studiów nabywa wiadomości z zakresu niezbędnych metod matematycznych, stosowanych w tych dziedzinach oraz zaawansowanych aspektów programowania komputerów. Jest ponadto przygotowany do tworzenia, obsługi i zarządzania zaawansowanymi bazami danych w obszarach gospodarki związanych z naukami o Ziemi i o środowisku naturalnym człowieka, jak również w innych dziedzinach przemysłu i administracji państwowej i samorządowej.

  • Geoinformatyka

Absolwenci tej specjalności, posiadając spory zasób wiedzy z zakresu geologii, geofizyki, hydrogeologii i geologii inżynierskiej, będą równocześnie dobrze zorientowani w zagadnieniach współczesnej informatyki, przede wszystkim w aspekcie jej praktycznego wykorzystania do rozwiązywania konkretnych zadań geologicznych i geofizycznych. Uzyskana w trakcie studiów znajomość języków programowania oraz zasad działania systemów operacyjnych pozwoli im na twórcze podejście do podejmowanych zagadnień. Dzięki przedmiotom poświęconym metodom matematycznym w geologii i geofizyce oraz ich oprogramowaniu, będą umieli precyzyjnie formułować problemy geologiczno-geofizyczne i kojarzyć je z odpowiednimi algorytmami komputerowego przetwarzania danych.