Jesteś w: Home » Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-23-50, (12) 617-23-51
Fax: (12) 633-29-36
WWW: http://www.wggios.agh.edu.pl
Email: aniol@geol.agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Geofizyka Geofizyka - Inżynierskie stacjonarne Geofizyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Górnictwo i Geologia Górnictwo i Geologia - Inżynierskie stacjonarne Górnictwo i Geologia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Górnictwo i Geologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Górnictwo i Geologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Informatyka Stosowana Informatyka Stosowana - Inżynierskie stacjonarne Informatyka Stosowana - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Informatyka Stosowana - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Informatyka Stosowana - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Inżynieria Środowiska Inżynieria Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inżynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inżynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Ochrona Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Turystyka i Rekreacja Turystyka i Rekreacja - Licencjackie stacjonarne Turystyka i Rekreacja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Turystyka i Rekreacja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Turystyka i Rekreacja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Historia Wydziału w kilku zdaniach:

Budynek A0

Od początku istnienia Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska posiadał swój zalążek w postaci istniejących na jedynym wówczas wydziale uczelni - Wydziale Górniczym - trzech katedr, a mianowicie: Katedry Geologii, Katedry Mineralogii i Petrografii oraz Katedry Geologii Stosowanej.
Przeszły one do powołanego po II wojnie światowej (1946 r.) Wydziału Geologiczno-Mierniczego, a następnie weszły w skład Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego, powstałego w 1951 roku, w wyniku podziału Wydziału Geologiczno-Mierniczego na dwa Wydziały: Geodezji Górniczej i Geologiczno-Poszukiwawczy.
W 1967 r. nastąpiło odłączenie kilku katedr, które wspólnie z częścią Wydziału Górniczego utworzyły Wydział Wiertniczo-Naftowy (obecnie: Wiertnictwa, Nafty i Gazu). Do roku 1968 na Wydziale (podobnie jak na całej uczelni) podstawową jednostką organizacyjną była katedra.

W roku 1968, w wyniku reorganizacji, powstały instytuty. Ta struktura organizacyjna przetrwała do końca 1992 roku, kiedy to z istniejących wówczas czterech wymienionych poniżej instytutów powstało dziesięć katedr i zakładów. Do instytutów tych należały:

  • Międzyresortowy Instytut Geofizyki
  • Instytut Geologii i Surowców Mineralnych
  • Instytut Surowców Energetycznych
  • Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Budynek A0

W ciągu następnych lat trzy jednostki uległy dalszemu podziałowi. Efektem tego była struktura Wydziału, na którą składało się 14 katedr i zakładów. Na przełomie lat 60. i 70. oraz w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych system finansowania instytutów pozwolił na znaczny wzrost liczebności kadry naukowej. W latach siedemdziesiątych powstało również Muzeum Geologiczne, rozwijąjące do dziś swoją ekspozycję w korytarzach głównego gmachu AGH.
W roku 1992 Wydział zmienił nazwę i obecnie funkcjonuje jako Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Na dzień dzisiejszy w skład Wydziału wchodzą następujące katedry: