Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska » Turystyka i Rekreacja

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-23-50, (12) 617-23-51
Fax: (12) 633-29-36
WWW: http://www.wggios.agh.edu.pl
Email: aniol@geol.agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Turystyka i Rekreacja Turystyka i Rekreacja - Licencjackie stacjonarne Turystyka i Rekreacja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Turystyka i Rekreacja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Turystyka i Rekreacja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Kierunek Turystyka i Rekreacja został utworzony w 2008 roku, jako kontynuacja i rozszerzenie zapoczątkowanego w roku 1999 kształcenia na specjalności Geoturystyka, cieszącej się dużą popularnością wśród studentów naszego Wydziału. Studenci nowego kierunku zdobywają wykształcenie ogólne i specjalistyczne oraz umiejętności praktyczne z zakresu: przygotowywania produktów turystycznych dla różnych rodzajów turystyki kwalifikowanej, ze szczególnym uwzględnieniem geoturystyki, ekoturystyki, turystyki międzynarodowej i uzdrowiskowej, zakładania i prowadzenia firmy turystycznej, organizowania i prowadzenia imprez turystycznych w kraju i zagranicą, przygotowywania ekspozycji muzealnych i multimedialnych oraz materiałów edukacyjnych poświęconych obiektom przyrody nieożywionej i dziedzictwa górniczego, organizowania i udostępniania turystycznego różnych obiektów przyrody nieożywionej i dziedzictwa górniczego (w tym także geoparków), organizowania i promocji ruchu turystycznego na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.

 

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja mogą znaleźć zatrudnienie w kraju i zagranicą, w przedsiębiorstwach turystycznych, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach doradztwa zawodowego, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach zarządzających obszarami chronionymi, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach, których celem jest ochrona dziedzictwa przyrody ożywionej i nieożywionej, Państwowym Instytucie Geologicznym, szkołach wyższych oraz w szkolnictwie średnim i pomaturalnym (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych).