Jesteś w: Home » Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-23-50, (12) 617-23-51
Fax: (12) 633-29-36
WWW: http://www.wggios.agh.edu.pl
Email: aniol@geol.agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Geofizyka Geofizyka - Inżynierskie stacjonarne Geofizyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Górnictwo i Geologia Górnictwo i Geologia - Inżynierskie stacjonarne Górnictwo i Geologia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Górnictwo i Geologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Górnictwo i Geologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Informatyka Stosowana Informatyka Stosowana - Inżynierskie stacjonarne Informatyka Stosowana - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Informatyka Stosowana - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Informatyka Stosowana - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Inżynieria Środowiska Inżynieria Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inżynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inżynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Ochrona Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ochrona Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Turystyka i Rekreacja Turystyka i Rekreacja - Licencjackie stacjonarne Turystyka i Rekreacja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Turystyka i Rekreacja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Turystyka i Rekreacja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Adresy i Telefony


Dane teleadresowe


Budynek A0
Adres

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel./faks 012-633-29-36
tel. 012-617-23-50, 012-617-23-51
http://www.wggios.agh.edu.pl

Dyrektor Administracyjny Wydziału

inż. Anna Główniak
tel. (012) 617-32-54
e-mail: aglown@geol.agh.edu.pl

Pełnomocnik ds. Promocji Wydziału

dr hab. Anna Świerczewska, prof. nadzw. AGH
tel.(012) 617-24-14
e-mail: swiercze@agh.edu.pl

Kierownik Dziekanatu

inż. Urszula Godyń
tel.(012) 617-44-88
e-mail: dziekanat1@geol.agh.edu.pl

Dziekanat Wydziału - studia stacjonarne

Paw. A-0, wysoki parter
godziny przyjęć studentów:
poniedziałek - nieczynne
wtorek - piątek w godz. od 9.00 - do 13.00

 • Sprawy dydaktyczne studentów - studia stacjonarne

  kierunek: Górnictwo i Geologia
  inż. Dorota Anioł
  pok. 19, tel. (012) 617-23-50, (012) 617-23-51
  e-mail: aniol@geol.agh.edu.pl

  kierunek: Informatyka Stosowana, Ochrona Środowiska, Turystyka i Rekreacja
  Joanna Noga
  pok. 19, tel.(012) 617-23-50, (012) 617-23-51
  e-mail: jnoga@geol.agh.edu.pl

  kierunek: Geofizyka, Inżynieria Środowiska
  Danuta Borowiec
  pok. 20b (wejście przez pokój 20), tel. (012) 617-45-33
  e-mail: dborowiec@geol.agh.edu.pl

Dziekanat Wydziału - studia niestacjonarne

Paw. A-0, wysoki parter
godziny przyjęć studentów:
poniedziałek - nieczynne
wtorek - czwartek w godz. od 9.00 - do 13.00
piątek w godz. od 14.00 - do 18.00
sobota w godz. od 8.00 - do 12.00

 • Sprawy dydaktyczne studentów - studia niestacjonarne

  inż. Barbara Małecka
  pok. 20b (wejście przez pokój 20), tel. (012) 617-23-69, fax: (012) 617-45-37
  e-mail: zaoczne@geol.agh.edu.pl

Sprawy socjalne - studia stacjonarne i niestacjonarne

mgr inż. Ewelina Ziętara
Paw. A-0, wysoki parter pok. 17, tel. (012) 617-46-03
e-mail: ezietara@geol.agh.edu.pl
godziny przyjęć studentów:
poniedziałek - nieczynne
wtorek - piątek w godz. od 9.00 - do 13.00

Dyplomy - studia stacjonarne i niestacjonarne

Maria Piątkowska-Mazurek
Paw. A-0, wysoki parter pok. 20a (wejście przez pokój 20), tel. (012) 617-45-38
e-mail: mpiatkowska@geol.agh.edu.pl
godziny przyjęć studentów:
poniedziałek - nieczynne
wtorek - piątek w godz. od 9.00 - do 13.00

Studia doktoranckie

mgr inż. Renata Nagwizda
Paw. A-0, wysoki parter pok. 17, tel. (012) 617-50-35
e-mail: rnagwizda@geol.agh.edu.pl
godziny przyjęć studentów:
poniedziałek - nieczynne
wtorek - piątek w godz. od 9.00 - do 13.00


Historia


Historia Wydziału w kilku zdaniach:

Budynek A0

Od początku istnienia Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska posiadał swój zalążek w postaci istniejących na jedynym wówczas wydziale uczelni - Wydziale Górniczym - trzech katedr, a mianowicie: Katedry Geologii, Katedry Mineralogii i Petrografii oraz Katedry Geologii Stosowanej.
Przeszły one do powołanego po II wojnie światowej (1946 r.) Wydziału Geologiczno-Mierniczego, a następnie weszły w skład Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego, powstałego w 1951 roku, w wyniku podziału Wydziału Geologiczno-Mierniczego na dwa Wydziały: Geodezji Górniczej i Geologiczno-Poszukiwawczy.
W 1967 r. nastąpiło odłączenie kilku katedr, które wspólnie z częścią Wydziału Górniczego utworzyły Wydział Wiertniczo-Naftowy (obecnie: Wiertnictwa, Nafty i Gazu). Do roku 1968 na Wydziale (podobnie jak na całej uczelni) podstawową jednostką organizacyjną była katedra.

W roku 1968, w wyniku reorganizacji, powstały instytuty. Ta struktura organizacyjna przetrwała do końca 1992 roku, kiedy to z istniejących wówczas czterech wymienionych poniżej instytutów powstało dziesięć katedr i zakładów. Do instytutów tych należały:

 • Międzyresortowy Instytut Geofizyki
 • Instytut Geologii i Surowców Mineralnych
 • Instytut Surowców Energetycznych
 • Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Budynek A0

W ciągu następnych lat trzy jednostki uległy dalszemu podziałowi. Efektem tego była struktura Wydziału, na którą składało się 14 katedr i zakładów. Na przełomie lat 60. i 70. oraz w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych system finansowania instytutów pozwolił na znaczny wzrost liczebności kadry naukowej. W latach siedemdziesiątych powstało również Muzeum Geologiczne, rozwijąjące do dziś swoją ekspozycję w korytarzach głównego gmachu AGH.
W roku 1992 Wydział zmienił nazwę i obecnie funkcjonuje jako Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Na dzień dzisiejszy w skład Wydziału wchodzą następujące katedry:


Kadra


Lista samodzielnych pracowników w poszczególnych katedrach WGGiOŚ:

 • Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki
 • - Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - kierownik Katedry
  - Dr hab. Dariusz Ciszewski
  - Dr hab. inż. Marek Doktor
  - Dr hab. Henryk Duda
  - Dr hab. inż. Jan Golonka
  - Prof. dr hab. inż. Edeltrauda Helios-Rybicka
  - Dr hab. inż. Andrzej Krawczyk
  - Prof. dr hab. inż. Henryk Kucha
  - Prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel
  - Dr hab. inż. Michał Stefaniuk
  - Dr hab.inż. Marek Wendorff

 • Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii
 • - Prof. dr hab. inż. Tadeusz Ratajczak - kierownik Katedry
  - Prof. dr hab. inż. Krzysztof Bahranowski
  - Dr hab. inż. Jerzy Fijał
  - Prof. dr hab. Zenon Kłapyta
  - Dr hab. inż. Maciej Manecki
  - Prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski
  - Dr hab. Adam Pieczka

 • Katedra Geologii Złożowej i Górniczej
 • - Dr hab. inż. Stanisław Majewski - kierownik Katedry
  - Dr hab. inż. Jan Bromowicz
  - Dr hab. inż. Jacek Mucha
  - Prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
  - Dr hab. Jarosłav Pršek
  - Dr hab. inż. Marian Wagner

 • Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej
 • - Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz - kierownik Katedry
  - Dr hab. Witold Alexandrowicz
  - Prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba
  - Prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec
  - Prof. dr hab. Andrzej Zielski
  - Prof. dr hab. Witold Zuchiewicz

 • Katedra Surowców Energetycznych
 • - Prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki - kierownik Katedry
  - Dr hab. inż. Beata Kępińska
  - Dr hab. inż. Wojciech Strzetelski
  - Dr hab. Anna Świerczewska

 • Katedra Geofizyki
 • - Prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna - kierownik Katedry
  - Prof. dr hab. inż. Maria Bała
  - Dr hab. inż. Grzegorz Bojdys
  - Prof. dr hab. inż. Adam Gawin
  - Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasina
  - Dr hab. inż. Janusz Madej
  - Dr hab. inż. Zofia Majewska
  - Prof. dr hab. inż. Henryk Marcak
  - Dr hab. inż. Zofia Mortimer

 • Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
 • - Prof. dr hab. inż. Jadwiga Szczepańska-Plewa - kierownik Katedry
  - Prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina
  - Prof. dr hab. inż. Jacek Motyka
  - Prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański
  - Dr inż. Henryk Woźniak

 • Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej
 • - Dr hab. inż. Andrzej Leśniak - kierownik Katedry
  - Dr hab. inż. Adam Cichy
  - Prof. dr hab. Mariusz Flasiński
  - Dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk
  - Dr hab. inż. Zenon Pilecki
  - Dr hab. inż. Adam Walanus


Rekrutacja


Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska prowadzi studia stacjonarne na kierunkach:

Górnictwo i Geologia

studia inżynierskie (I stopnia)
studia magisterskie (II stopnia)

Inżynieria Środowiska

Ochrona Środowiska

Informatyka Stosowana

Geofizyka

Turystyka i Rekreacja

studia licencjanckie (I stopnia)

oraz studia niestacjonarne na kierunkach:

Górnictwo i Geologia

studia inżynierskie (I stopnia)
studia magisterskie (II stopnia)

Inżynieria Środowiska

Informatyka Stosowana

studia inżynierskie (I stopnia)

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska to najbardziej "humanistyczny" spośród technicznych wydziałów prestiżowej Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest to jedyny w Polsce wydział, który z jednej strony kształci specjalistów najwyższej klasy z zakresu geologii i geofizyki stosowanej, z drugiej zaś oferuje wykształcenie typowe dla klasycznego uniwersytetu w postaci turystyki i informatyki. Wykształcenie jakie otrzymują absolwenci pozwala na podjęcie zatrudnienia w zakładach przemysłowych, placówkach naukowych, szkołach, biurach turystycznych i urzędach państwowych, w których prowadzone są prace związane z:

 • planowaniem, projektowaniem i kierowaniem wszelkiego rodzaju pracami geologicznymi, geofizycznymi, hydrogeologicznymi, geologiczno-inżynierskimi, w tym obsługi zakładów górniczych wszystkich typów
 • badaniem, monitoringiem, zarządzaniem i ochroną środowiska naturalnego
 • tworzeniem i obsługą narzędzi informatycznych wykorzystywanych w geologii, geofizyce i ochronie środowiska oraz inny gałęziach gospodarki i nauki (informatyka stosowana)
 • organizowaniem i prowadzeniem turystyki kwalifikowanej ze szczególnym uwzględnieniem przyrody nieożywionej (geoturystyka)
 • podstawowymi badaniami naukowymi z zakresu Nauk o Ziemi.
Wydział prowadzi studia:
Pamiętaj:

Prócz możliwości pracy w przemyśle zdobędziesz kwalifikacje do podjęcia pracy w firmie informatycznej, urzędzie administracji państwowej, parku narodowym, szkole lub w biurze turystycznym. Posiądziesz też wystarczającą wiedzę i umiejętności, aby otworzyć i z sukcesem prowadzić własną firmę inżynierską, zakład jubilerski lub biuro turystyczne. Najlepszych absolwentów naszego wydziału kształcimy na studiach