Jesteś w: Home » Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-20-50
Fax: (12) 423-37-60
WWW: http://www.gorn.agh.edu.pl
Email: gorn@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Budownictwo Budownictwo - Inżynierskie stacjonarne Budownictwo - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Budownictwo - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Budownictwo - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Górnictwo i Geologia Górnictwo i Geologia - Inżynierskie stacjonarne Górnictwo i Geologia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Górnictwo i Geologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Górnictwo i Geologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Inżynieria Środowiska Inżynieria Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inżynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inżynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie stacjonarne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (do 2002 roku - Wydział Górniczy) jest najstarszym i był jedynym wydziałem założonej w 1919 roku i otwartej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Akademii Górniczej. Do lat pięćdziesiątych XX wieku historia wydziału jest historią uczelni.
Obecnie kadra wydziału aktywnie uczestniczy w pracach nad zagospodarowaniem regionów górniczych, rozwiązuje problemy związane z ekonomiką, organizacją i zarządzaniem w górnictwie, a także związanych ze zwalczaniem zagrożeń wodnych, gazowych, cieplnych i z tąpaniami. Wydział prowadzi modelową wręcz współpracę z przemysłem w zakresie eksportu polskiej myśli technicznej do krajów niemal całego świata, a także nietypową dla swego charakteru działalność naukową, uczestnicząc w procesie rewaloryzacji i zabezpieczania podziemnej infrastruktury miast zabytkowych jak Sandomierz, czy Kłodzko. Wydział jest współrealizatorem znacznej liczby umów generalnych zawartych z wieloma instytucjami w kraju i za granicą. Umowy te dotyczą głównie zagadnień współpracy naukowo-badawczej, poprawy bazy laboratoryjnej wydziału, odbywania praktyk studenckich, jak również wspólnego kreowania polityki zatrudnieniowej inżynierów - absolwentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.
Wydział współpracuje z wieloma uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą (Rosja, Francja, Niemcy, Ukraina, Słowacja, Czechy). Studenci wydziału, w zależności od wybranej specjalności, uzyskują wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach administracji publicznej, w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, w działach ekonomiczno-handlowych, projektowych i inwestycyjnych zakładów górniczych, w zakładach górniczych, zwłaszcza wydobywających kopaliny systemem podziemnym. Nabywają także kwalifikacji do pracy w kierownictwie i nadzorze górniczym oraz w przedsiębiorstwach wykonujących podziemne wyrobiska górnicze i podziemne obiekty inżynierskie. Program studiów na wszystkich specjalnościach kierunku Górnictwo i Geologia spełnia wymagania formalnoprawne stawiane inżynierom zatrudnionym tak w górnictwie podziemnym, jak i odkrywkowym. Obok oferty kształcenia na I, II i III stopniu studiów wydział posiada szeroka ofertę studiów podyplomowych.