Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Górnictwa i Geoinżynierii » Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-20-50
Fax: (12) 423-37-60
WWW: http://www.gorn.agh.edu.pl
Email: gorn@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie stacjonarne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest nowoczesnym spojrzeniem na sprawy kierowania produkcją i zarządzania przedsiębiorstwem. Według obecnych ustaleń kierunek ten musi być realizowany w ścisłym związku z innym kierunkiem uprawianym przez dany wydział. W przypadku wydziału Górnictwa i Geoinżynierii studenci tego kierunku mają możliwość rozwijać swe menadżerskie zainteresowania w obrębie Górnictwa i Geologii oraz Inżynierii Środowiska. Z tymi kierunkami łączą się specjalności zaproponowane przez Wydział:

 

Specjalność - Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym

Absolwenci otrzymują podstawowe wykształcenie ogólno inżynierskie, uwzględniające podstawową wiedzę z zakresu technologii górniczych oraz ekonomiki przedsiębiorstw górniczych, dotyczących gospodarki zasobami surowców mineralnych na etapie ich pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania. Absolwenci otrzymują podstawową wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania z szerokim wykorzystaniem informatyki, prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych oraz jednostek gospodarczych w gospodarce rynkowej. Przedmiot studiów obejmuje zagadnienia ekonomiczno-finansowe, wybrane zagadnienia z bankowości, prawne, marketing i optymalizacja procesów produkcyjnych.
Możliwość zatrudnienia
We wszystkich zakładach przemysłowych, a zwłaszcza w zakładach górniczych - w komórkach zajmujących się zarządzaniem i organizacją produkcji oraz technologią i logistyką.

 

Specjalność - Zarządzanie Inżynierią Środowiska

Znajomość podstawowych zagadnień typowych dla inżynierii środowiska uwzględniających także aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska staje się silnym narzędziem w odpowiedzialnym i skutecznym kreowaniu jego podstawowych parametrów. Specjalność ta jest niewątpliwie kuźnią kadry, która może podjąć się odpowiedzialności za przyszłość regionów - zwłaszcza przemysłowych - uwzględniających ważne aspekty techniczne i nie mniej ważne dla regionu aspekty socjo-ekonomiczne celem zabezpieczenia zrównoważonego rozwoju.
Możliwość zatrudnienia
Połączenie umiejętności menadżerskich z wiedzą o środowisku dają wielki atut by zarządzać nim niezwykle efektywnie. Można więc pracować zarówno w jednostkach samorządowych kreujących rozwój środowiska oraz zakładach przemysłowych oddziaływujących na nie.