Jesteś w: Home » Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-20-50
Fax: (12) 423-37-60
WWW: http://www.gorn.agh.edu.pl
Email: gorn@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Budownictwo Budownictwo - Inżynierskie stacjonarne Budownictwo - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Budownictwo - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Budownictwo - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Górnictwo i Geologia Górnictwo i Geologia - Inżynierskie stacjonarne Górnictwo i Geologia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Górnictwo i Geologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Górnictwo i Geologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Inżynieria Środowiska Inżynieria Środowiska - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria Środowiska - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inżynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inżynieria Środowiska - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie stacjonarne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Wydziale


Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (do 2002 roku - Wydział Górniczy) jest najstarszym i był jedynym wydziałem założonej w 1919 roku i otwartej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Akademii Górniczej. Do lat pięćdziesiątych XX wieku historia wydziału jest historią uczelni.
Obecnie kadra wydziału aktywnie uczestniczy w pracach nad zagospodarowaniem regionów górniczych, rozwiązuje problemy związane z ekonomiką, organizacją i zarządzaniem w górnictwie, a także związanych ze zwalczaniem zagrożeń wodnych, gazowych, cieplnych i z tąpaniami. Wydział prowadzi modelową wręcz współpracę z przemysłem w zakresie eksportu polskiej myśli technicznej do krajów niemal całego świata, a także nietypową dla swego charakteru działalność naukową, uczestnicząc w procesie rewaloryzacji i zabezpieczania podziemnej infrastruktury miast zabytkowych jak Sandomierz, czy Kłodzko. Wydział jest współrealizatorem znacznej liczby umów generalnych zawartych z wieloma instytucjami w kraju i za granicą. Umowy te dotyczą głównie zagadnień współpracy naukowo-badawczej, poprawy bazy laboratoryjnej wydziału, odbywania praktyk studenckich, jak również wspólnego kreowania polityki zatrudnieniowej inżynierów - absolwentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.
Wydział współpracuje z wieloma uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą (Rosja, Francja, Niemcy, Ukraina, Słowacja, Czechy). Studenci wydziału, w zależności od wybranej specjalności, uzyskują wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach administracji publicznej, w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, w działach ekonomiczno-handlowych, projektowych i inwestycyjnych zakładów górniczych, w zakładach górniczych, zwłaszcza wydobywających kopaliny systemem podziemnym. Nabywają także kwalifikacji do pracy w kierownictwie i nadzorze górniczym oraz w przedsiębiorstwach wykonujących podziemne wyrobiska górnicze i podziemne obiekty inżynierskie. Program studiów na wszystkich specjalnościach kierunku Górnictwo i Geologia spełnia wymagania formalnoprawne stawiane inżynierom zatrudnionym tak w górnictwie podziemnym, jak i odkrywkowym. Obok oferty kształcenia na I, II i III stopniu studiów wydział posiada szeroka ofertę studiów podyplomowych.


Władze Wydziału


Piotr Czaja

Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii


dr hab. inż. Piotr Czaja, profesor nadzw.
e-mail: czajap@agh.edu.pl
tel.: 012-617-21-15
fax.: 012-423-37-60
Pawilon A-4, parter, pokój nr 30
Przyjęcia studentów: środa 14:00-15:00 (Zobacz >tutaj).
Obszary działania
Dokonywanie wszelkich czynności w sprawach dotyczących funkcjonowania Wydziału w całym zakresie działalności prowadzonej przez Uczelnię.

 

Marek Cała

Prodziekan ds. Nauki, Finansów i Rozwoju


dr hab. inż. Marek Cała
e-mail: cala@agh.edu.pl
tel.: 012-617-21-62
Pawilon A-4, parter, pokój nr 25
Obszary działania
Działania w zakresie polityki Wydziału w obszarze badań naukowych, nadzór nad realizacją budżetu Wydziału, współpraca z innymi jednostkami w kraju i za granicą.

 

Kazimierz Trybalski

Prodziekan ds. Kształcenia Niestacjonarnego


dr hab. inż. Kazimierz Trybalski, profesor nadzw.
e-mail: trybal@agh.edu.pl
tel.: 012-617-46-54
Pawilon A-4, parter, pokój nr 25
Przyjęcia studentów: piątek 13:00-17:00
Obszary działania
Nadzór nad procesem dydaktycznym na studiach niestacjonarnych, sprawami finansowymi studentów studiów niestacjonarnych (świadczenia materialne i opłaty za świadczone usługi edukacyjne).

 

Krzysztof Broda

Prodziekan ds. Kształcenia Stacjonarnego


dr inż. Krzysztof Broda
e-mail: broda@agh.edu.pl
tel.: 012-617-46-55
Pawilon A-4, parter, pokój nr 29
Przyjęcia studentów: poniedziałek 9:00-10:00 (Wzór podania >tutaj)
Obszary działania
Nadzór nad procesem dydaktycznym na studiach stacjonarnych, organizacją praktyk studenckich i procesem dyplomowania, nadzór nad edukacją międzynarodową, sprawami finansowymi studentów studiów stacjonarnych (świadczenia materialne i opłaty za świadczone usługi edukacyjne) dla kierunków: Górnictwo i Geologia oraz Budownictwo.

 

Jan Winzer

Prodziekan ds. Kształcenia Stacjonarnego


dr inż. Jan Winzer
e-mail: winzer@agh.edu.pl
tel.: 012-617-46-55
Pawilon A-4, parter, pokój nr 29
Przyjęcia studentów: wtorek 8:30-10:30 (Wzór podania >tutaj)
Obszary działania
Nadzór nad procesem dydaktycznym na studiach stacjonarnych, organizacją praktyk studenckich i procesem dyplomowania, nadzór nad edukacją międzynarodową, sprawami finansowymi studentów studiów stacjonarnych (świadczenia materialne i opłaty za świadczone usługi edukacyjne) dla kierunków: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Inżynieria Środowiska. Nadzór nad działalnością promocyjną Wydziału.

 


Katedry


Katedra Ekologii Terenów Przemysłowych

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz

Biuro Katedry:

Pawilon A1, parter
Kierownik Biura: Małgorzata Weklicz
tel.: 0-12-617-27-59
fax.: 0-12-617-35-06
e-mail: ketg@agh.edu.pl
strona www: http://www.ketg.agh.edu.pl

Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Roman Magda

Biuro Katedry:

Pawilon A1, III piętro pok. 315B
Kierownik Biura: mgr inż. Sylwia Sapińska
tel.: 0-12-617-21-81
fax.: 0-12-633-46-48
e-mail: kezp@agh.edu.pl
strona www: http://kezp.gorn.agh.edu.pl

Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk

Biuro Katedry:

Pawilon A1, I piętro pok. 124
Kierownik Biura: Mariola Kaletka
tel.: 0-12-633-32-80, 0-12-617-21-91
fax.: 0-12-617-20-59
e-mail: katgeom@agh.edu.pl
strona www: http://www.kgbig.agh.edu.pl

Katedra Górnictwa Odkrywkowego

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł

Biuro Katedry:

Pawilon A4, II piętro pok. 218
Kierownik Biura: Maria Chmielek
tel: 0-12-633-10-02, 0-12-617-21-05
fax: 0-12-617-35-46
e-mail: kgo@agh.edu.pl
strona www: http://www.kgo.agh.edu.pl

Katedra Górnictwa Podziemnego

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, profesor nadzw.

Biuro Katedry:

Pawilon A4, II piętro pok. 202
Kierownik Biura: Maria Czyszczan
tel.: 0-12-633-39-51, 0-12-617-20-65
fax.: 0-12-617-21-50
e-mail: kgp@agh.edu.pl
strona www: http://www.kgp.agh.edu.pl

Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska

Kierownik Katedry: dr hab. Jolanta Marciniak-Kowalska, profesor nadzw.

Biuro Katedry:

Pawilon A1, parter pok. 15
Kierownik Biura: Ewa Kapcia-Mackało
tel.: 0-12-617-20-54, 0-12-617-21-39
fax.: 0-12-617-21-98
e-mail: mackalo@przerob.gorn.agh.edu.pl
strona www: http://www.zpk.agh.edu.pl

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju

Kierownik Ośrodka: dr hab. inż. Stanisław Nawrat, profesor nadzw.

Dziekanat:

44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Zdrojowa 5
tel.: 032-47-53-210, 032-47-64-857, 0662-208-249
fax.: 032-47-64-857
e-mail: zodjdz@agh.edu.pl
strona www: http://www.zodj.agh.edu.pl


Kontakt


Adres

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Al. Mickiewicza 30
30-059 KRAKÓW

Telefony

Biuro Dziekana: 012-617-21-15, 012-617-47-21
Dyrektor administracyjny wydziału: 012-617-37-68
Biuro finansowe: 012-617-21-62, 012-617-21-33, 012-617-46-08
Studia stacjonarne

Górnicto i Geologia, Budownictwo: 012-617-20-50
Inżynieria Środowiska, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 012-617-20-51

Studia niestacjonarne: 012-617-20-69
Sprawy socjalne: 012-617-31-52

Fax

012-423-37-60

Poczta elektroniczna

e-mail: gorn@agh.edu.pl

Rachunek bankowy

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Oddział w Krakowie
31-015 Kraków, ul. Pijarska 1
Nr rach.: 89 1240 4722 1111 0000 4855 9865