Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Humanistyczny » Kulturoznawstwo

30-071 Kraków, Małopolskie
ul. Gramatyka 8a, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-43-95
Fax:  
WWW: http://www.wnss.agh.edu.pl
Email: wnss@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Kulturoznawstwo Kulturoznawstwo - Licencjackie stacjonarne Kulturoznawstwo - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Studia z zakresu kulturoznawstwa o specjalności nowe media i komunikacja międzykulturowa przeznaczone są dla tych, którzy szukają kompetencji w zakresie mediacji międzykulturowych, zarządzania kulturą oraz korzystania z nowoczesnych technologii elektronicznych w połączeniu z wiedzą kulturoznawczą, niezbędną, by porozumiewać się z ludźmi innych kultur, religii, języków. Przy planowaniu programu studiów kierowaliśmy się zasadą, aby absolwenci łączyli wiedzę o tradycji kulturowej zachodniej cywilizacji z poznawaniem innych kultur; potrafili czytać znaki i symbole starych i współczesnych kultur (a także subkultur i duchowości alternatywnych); sprawnie posługiwali się najnowszymi technologiami i systemami informatycznymi; znali teoretyczny i praktyczny wymiar mechanizmów, jakie rządzą procesami cywilizacyjnymi. Bogate zaplecze techniczne Akademii Górniczo-Hutniczej umożliwia studentom, jak na żadnej innej uczelni, opanowanie praktycznego wymiaru korzystania z najnowszych mediów.

Nasze kulturoznawstwo wyróżnia na tle innych kierunków skupienie na wymiarze komunikacyjnym kultury. W programie studiów proponujemy, poza kanonem dyscypliny, rozbudowany blok przedmiotów związanych z medioznawstwem, antropologią kultury, public relations, technikami perswazji i zagadnieniami przekładu międzykulturowego oraz nowymi narzędziami komunikacji międzykulturowej. Proponowana specjalność - nowe media i komunikacja międzykulturowa - pozwoli postrzegać wartości i wzory kultury  w dwóch zasadniczych wymiarach: w porządku tradycyjnym oraz intermedialnym, wirtualnym.

Studenci mają również do wyboru przedmioty fakultatywne (wśród nich zajęcia prowadzone  w języku angielskim przez zagranicznych wykładowców), a w ramach studiów odbywają się m.in. warsztaty z twórcami sztuki, wyjazdowy obóz naukowy na terenach, na których dochodzi do krzyżowania się różnych wpływów kulturowych, oraz praktyki studenckie o charakterze kulturowym. W najbliższym czasie zostanie uruchomiony drugi stopień studiów kulturoznawczych, aby absolwenci studiów pierwszego stopnia mieli możliwość zdobycia wykształcenia na poziomie magisterskim oraz w dalszej kolejności trzeci stopień - studiów doktoranckich.