Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki » Ceramika » Inzynierskie stacjonarne

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-22-34, (12) 617-22-40
Fax: (12) 633-15-93
WWW: http://www.ceramika.agh.edu.pl
Email: imic@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ceramika Ceramika - Inżynierskie stacjonarne Ceramika - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Ceramika - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ceramika - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Ceramika to unikatowy na skalę Polski makrokierunek skierowany do studentów studiów I i II stopnia, kształcący specjalistów z zakresu m.in. nanomateriałów, nanotechnologii oraz produkcji i wykorzystywania nowoczesnych technologii materiałów ceramicznych.

Absolwenci makrokierunku I stopnia otrzymują tytuł inżyniera technologa materiałów ceramicznych. Uzyskana wiedza z zakresu fizykochemii ciała stałego oraz nauki o materiałach ceramicznych i procesach technologicznych służy zrozumieniu podstaw technologii materiałów ceramicznych. Wybrane przedmioty z kierunku technologia chemiczna prowadzą do zrozumienia procesów technologicznych otrzymywania i przetwarzania materiałów ceramicznych. Przedmioty z zakresu inżynierii materiałowej służą zrozumieniu relacji pomiędzy budową i właściwościami materiałów oraz wykorzystaniu metod komputerowych w projektowaniu materiałów. Absolwent będzie znał elementy ekonomii, zarządzania produkcją i prawa gospodarczego.

Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł magistra inżyniera ceramika z określoną specjalnością w następujących obszarach:

- Technologie ceramiki przemysłowej,

- Technologie ceramiki specjalnej,

- Wzornictwo i ceramika artystyczna.

Treści programowe na tym stopniu kształcenia ukierunkowane są na uzyskanie przez absolwentów wiedzy związanej z technologią otrzymywania wyrobów ceramicznych. Wiedza ta obejmować będzie podstawy technologii materiałów ceramicznych, elementów wzornictwa i modelowania z wykorzystaniem metod komputerowych, certyfikacją wyrobów, ich charakterystyką, zarządzaniem i organizacją sprzedaży.