Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki » Inżynieria Materiałowa » Inzynierskie niestacjonarne zaoczne

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-22-34, (12) 617-22-40
Fax: (12) 633-15-93
WWW: http://www.ceramika.agh.edu.pl
Email: imic@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Inżynieria Materiałowa Inżynieria Materiałowa - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria Materiałowa - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inżynieria Materiałowa - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inżynieria Materiałowa - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Studenci studiów I stopnia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu nauk chemicznych oraz wiedzę z zakresu nauk matematycznych i fizycznych w stopniu wystarczającym do zrozumienia zjawisk stanowiących podstawę procesów technologicznych w przemysłach materiałowych. Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę techniczną umożliwiającą zrozumienie i projektowanie przemysłowych procesów technologicznych. Posiadają także wiedzę i praktyczne umiejętności badania materiałów w zakresie składu chemicznego, fazowego, struktury oraz właściwości mechanicznych. Są w podstawowym stopniu przygotowani do zarządzania zespołami ludzkimi i przedsiębiorstwami w oparciu o zasady ekonomiczne z zachowaniem zasad prawnych i etycznych a także dbałości o bezpieczeństwo i środowisko naturalne. Są przygotowani do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju. Wiedza i umiejętności nabyte na studiach pierwszego stopnia oraz wpojone nawyki ustawicznego kształcenia umożliwiają podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunkach chemicznych i technicznych o profilu materiałowym zarówno w kraju, a dzięki znajomości języka obcego na poziomie B2 także za granicą.