Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki » Technologia Chemiczna » Magisterskie uzupełniajace niestacjonarne zaoczne

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-22-34, (12) 617-22-40
Fax: (12) 633-15-93
WWW: http://www.ceramika.agh.edu.pl
Email: imic@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Technologia Chemiczna Technologia Chemiczna - Inżynierskie stacjonarne Technologia Chemiczna - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Technologia Chemiczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Technologia Chemiczna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, a także umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien znać podstawowe problemy ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zawodowych zasadą zrównoważonego rozwoju. Powinien posiadać podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach produkujących nowoczesne materiały - na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Zakres wiedzy ekonomicznej powinien umożliwić mu podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent studiów powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.