Jesteś w: Home » Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-22-34, (12) 617-22-40
Fax: (12) 633-15-93
WWW: http://www.ceramika.agh.edu.pl
Email: imic@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ceramika Ceramika - Inżynierskie stacjonarne Ceramika - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Ceramika - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Ceramika - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Inżynieria Materiałowa Inżynieria Materiałowa - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria Materiałowa - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inżynieria Materiałowa - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inżynieria Materiałowa - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Technologia Chemiczna Technologia Chemiczna - Inżynierskie stacjonarne Technologia Chemiczna - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Technologia Chemiczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Technologia Chemiczna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Wydziale


Początki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki sięgają roku 1949, kiedy w Akademii Górniczo-Hutniczej powołano Wydział Mineralny, przekształcony w 1951r. w Wydział Ceramiczny. Idea powołania Wydziału zrodziła się w grupie polskich ekspertów uczestniczących w Konferencji Poczdamskiej, wśród których byli profesorowie Akademii Górniczo-Hutniczej: Andrzej Bolewski i Walery Goetel. Duży wkład w organizację Wydziału Ceramicznego wniósł wybitny uczony prof. Jerzy Grzymek. Obecna nazwa pojawiła się w roku 1971 w związku z otwarciem pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych w Europie, nowego kierunku kształcenia - inżynierii materiałowej. Stało się to dzięki staraniom grupy profesorów (E. Görlich, F. Nadachowski, S. Mrowec, R. Pampuch), którym udało się przełamać tradycyjne spojrzenie na technologie materiałowe. Technologia chemiczna i inżynieria materiałowa stanowią od tego czasu równorzędne kierunki studiów. Pierwszy z tych kierunków odpowiada tradycyjnemu profilowi wydziału surowcowo-technologicznemu. Dotyczy on szeroko rozumianych tworzyw ceramicznych obejmujących ceramikę budowlaną, szlachetną, ogniotrwałą i techniczną, materiały wiążące i betony, materiały izolacyjne, a także szkło i emalie. Oprócz dotychczasowych specjalności, jakimi są ceramika i szkło oraz materiały budowlane, uruchomiono dwie nowe: analitykę i kontrolę jakości oraz materiały dla ochrony i kształtowania środowiska. Drugi z kierunków, inżynieria materiałowa odpowiada technologii materiałów wysoko przetworzonych. Na Wydziale IMiC kształci się obecnie na kierunku inżynieria materiałowa studentów w następujących specjalnościach: materiały dla elektroniki, materiały ceramiczne, biomateriały i kompozyty oraz ochrona przed korozją.

Obecnie na Wydziale studiuje ok. 1300 studentów, z tego ok. 900 na studiach stacjonarnych, a ok. 400 na studiach niestacjonarnych, oprócz tego ok. 50 osób kształci się na stacjonarnym studium doktoranckim. Corocznie organizowane są również poszerzające wiedzę studia podyplomowe.

Skuteczne kształcenie ceramików nie może się odbywać bez współpracy z przemysłem oraz innymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Każdego roku nasi studenci – przyszli inżynierowie wyjeżdżają na staże i wakacyjne praktyki do różnych zakładów w Polsce, a także do szkół wyższych w Niemczech, Francji, Szwajcarii czy Finlandii. Od niedawna istnieje także możliwość uzyskania tzw. podwójnych dyplomów, honorowanych w Polsce, jak i w kraju, gdzie obrona miała miejsce. Współpraca Wydziału z przemysłem ma długoletnią tradycję i dotyczy nie tylko branży ceramicznej i materiałów budowlanych, lecz również metalowej, energetyki i górnictwa. Owocna jest również współpraca Wydziału z jednostkami medycznymi (w zakresie biomateriałów) i instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska.

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz tytułów profesorskich w dziedzinie nauk technicznych i nauk chemicznych, w zakresie dyscyplin naukowych: technologia chemiczna, inżynieria materiałowa i chemia.

Celem strategicznym Wydziału jest utrzymanie pozycji nowoczesnej i elitarnej jednostki dydaktyczno-badawczej o znaczeniu ogólnokrajowym i trwałych powiązaniach z przemysłem, pogłębienie współpracy z innymi wydziałami i uczelniami w kierunku tworzenia nowych specjalności interdyscyplinarnych oraz rozszerzenie kontaktów międzynarodowych w dziedzinie kształcenia i badań naukowych.

 

Kierunek "Inżynieria Materiałowa" prowadzony przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki został wyróżniony przez Państwową Komisję Akredytacyjną (Uchwała nr 422/2007 z dnia 14 czerwca 2007r.). Otrzymane wyróżnienie potwierdza wysoki poziom i jakość kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa. W uzasadnieniu Komisja podkreśliła m.in.: dobrze wykwalifikowaną kadrę, aktywną działalność naukowo-badawczą, szeroką współpracę z ośrodkami zagranicznymi, aktywność w przygotowywaniu podręczników akademickich, działalność studenckich kół naukowych, promocję kierunku oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i naukowych w nowoczesny sprzęt badawczy. Tylko dwa wydziały prowadzące kierunek "Inżynieria Materiałowa" uzyskały wyróżnienie tj. WIMiC i Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.


Dziekanat


STUDIA STACJONARNE
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Dydaktyka:
budynek A-3, p.26, parter
tel. +48 12 617 35 35

Dział socjalno-bytowy studentów:
budynek A-3, p.25, parter
tel. +48 12 617 25 19

Godziny przyjęć dla studentów:
poniedziałek      10.30-13.30
wtorek            10.30-13.30
środa               nieczynne
czwartek          10.30-13.30
piątek              10.30-13.30STUDIA NIESTACJONARNE
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

budynek A-3, p.24, parter
tel. +48 12 617 46 29

Godziny przyjęć dla studentów:
poniedziałek      10.30-13.30
wtorek             10.30-13.30
środa                nieczynne
czwartek           10.30-13.30
piątek               12.00-17.00
Aktualne informacje odnośnie sobót pracujących zamieszczane są w "Komunikatach dla studentów".


Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny WIMiC - Opoczno
ul. Armii Krajowej 1
26-300 Opoczno
tel. +48 44 736 10 10

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny WIMiC - Bolesławiec
ul. Tyrankiewiczów 11
59-700 Bolesławiec
tel./fax: +48 75 732 31 93

Specjalista ds. administracji w ZOD Bolesławiec:
telefon: +48 75 075 735 18 78, +48 75 735 18 77
fax: +48 75 075 735 14 15


STUDIA DOKTORANCKIE
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

budynek B-6, p. 9, parter
tel. +48 12 617 24 50


Kontakt


Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
 

BIURO DZIEKANA
 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
 
budynek B-6, p. 6
tel. +48 12 617 22 34, +48 12 617 22 40
fax +48 12 633 15 93
e-mail: imic@agh.edu.pl
 
 

DZIEKANAT
 
STUDIA STACJONARNE
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Dydaktyka:
budynek A-3, p.26, parter
tel. +48 12 617 35 35

Dział socjalno-bytowy studentów:
budynek A-3, p.25, parter
tel. +48 12 617 25 19

Godziny przyjęć dla studentów:
poniedziałek      10.30-13.30
wtorek            10.30-13.30
środa               nieczynne
czwartek          10.30-13.30
piątek              10.30-13.30STUDIA NIESTACJONARNE
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

budynek A-3, p.24, parter
tel. +48 12 617 46 29

Godziny przyjęć dla studentów:
poniedziałek      10.30-13.30
wtorek             10.30-13.30
środa                nieczynne
czwartek           10.30-13.30
piątek               12.00-17.00
Aktualne informacje odnośnie sobót pracujących zamieszczane są w "Komunikatach dla studentów".


Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny WIMiC - Opoczno
ul. Armii Krajowej 1
26-300 Opoczno
tel. +48 44 736 10 10

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny WIMiC - Bolesławiec
ul. Tyrankiewiczów 11
59-700 Bolesławiec
tel./fax: +48 75 732 31 93

Specjalista ds. administracji w ZOD Bolesławiec:
telefon: +48 75 075 735 18 78, +48 75 735 18 77
fax: +48 75 075 735 14 15


STUDIA DOKTORANCKIE
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

budynek B-6, p. 9, parter
tel. +48 12 617 24 50