Jesteś w: Home » Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

30-054 Kraków, Małopolskie
ul. Czarnowiejska 66, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-34-04
Fax: (12) 633-36-73
WWW: http://galaxy.uci.agh.edu.pl
Email: rekrutacja@metal.agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Edukacja Techniczno-Informatyczna Edukacja Techniczno-Informatyczna - Inżynierskie stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Informatyka Stosowana Informatyka Stosowana - Inżynierskie stacjonarne Informatyka Stosowana - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Informatyka Stosowana - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Informatyka Stosowana - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Inżynieria Materiałowa Inżynieria Materiałowa - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria Materiałowa - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inżynieria Materiałowa - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inżynieria Materiałowa - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Metalurgia Metalurgia - Inżynierskie stacjonarne Metalurgia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Metalurgia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Metalurgia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Wydziale


21 maja 1922 roku Senat Akademii Górniczej powołał pierwszą Radę Wydziału Hutniczego. Wyodrębniono wówczas metalurgię jako kierunek kształcenia i dyscyplinę nauki. 30 listopada 2005 r. Senat AGH podjął uchwałę zmieniającą dotychczasową nazwę jednostki na Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Strategia wydziału polega przede wszystkim na rozszerzaniu profilu dydaktycznego. Aktualny stan organizacyjny wydziału oparto na katedrach, realizujących działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w dziedzinach metalurgii, inżynierii materiałowej i informatyki stosowanej. Współpraca krajowa prowadzona jest z placówkami naukowymi o pokrewnym kierunku działalności, takimijak: Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki śląskiej w Katowicach; Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej; Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie; Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach i innymi.
Wydział posiada bardzo dobre powiązania z przemysłem, współpracując w zakresie studiów inżynierskich i magisterskich oraz projektów badawczych z zakładami w całej Polsce. Współpraca z zagranicą realizowana jest poprzez wieloletnie kontakty naukowe, zarówno ze środowiskiem przemysłowym, jak i ośrodkami uniwersyteckimi. Oferta naukowo-badawcza i technologiczna wydziału obejmuje m. in. prace z zakresu nauki o materiałach, metalurgii ekstrakcyjnej, plastycznej przeróbki metali, techniki cieplnej i ochrony środowiska, komputerowego modelowania procesów metalurgicznych, informatyki przemysłowej.
Absolwenci studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej są przygotowani do podjęcia pracy w obszarze szeroko pojętej inżynierii metali, ogrzewnictwa i klimatyzacji, ochrony środowiska i utylizacji odpadów oraz informatyki w zastosowaniu do technologii materiałów. W przypadku ukończenia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szkołach wszelkich stopni - od szkół podstawowych do wyższych. Są także przygotowani do prowadzenia działalności edukacyjnej w formie szkoleń i kursów zawodowych w zakresie informatyki stosowanej i przemysłowej, prowadzonych przez różnego rodzaju organizacje, korporacje i instytucje.

Wydział kształci studentów na studiach stacjonarnych w następującym systemie:

      *1 stopnia-inżynierskich (7 semestrów)
      *2 stopnia-magisterskich (3 semestry)

na czterech kierunkach:

      *Metalurgia
      *Inżynieria Materiałowa
      *Informatyka Stosowana
      *Edukacja Techniczno-Informatyczna

oraz na studiach niestacjonarnych (płatnych) w następującym systemie:

      *1 stopnia-inżynierskich (8 semestrów)
      *2 stopnia-magisterskich (4 semestry)

na czterech kierunkach:

      *Metalurgia
      *Inżynieria Materiałowa
      *Informatyka Stosowana
      *Edukacja Techniczno-Informatyczna

Wydział prowadzi również studia podyplomowe płatne:

      *Edukacja Techniczna (dla nauczycieli)
      *Edukacja Informatyczna (dla nauczycieli)
      *Informatyka Stosowana
      *Kuźnictwo

oraz studia doktoranckie:

      *Inżynieria Materiałowa
      *Metalurgia


Władze Wydziału
Dziekan Wydziału
dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, prof. AGH

Prodziekan ds. Dydaktycznych
Prof. dr hab. inż. Stefan Szczepanik

Prodziekan ds. Badań Naukowych i Finansów
dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH

Prodziekan ds. Ogólnych i Studiów Zaocznych
dr hab. inż. Andrzej Ciaś, prof. AGH


Kontakt


ADRES:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
ul. Czarnowiejska 66
30-054 Krakow

BIURO ADMINISTRACYJNE WYDZIAŁU:
Bogumila Swoboda
Pawilon B-5, IX p., pok. 910
Tel: (48) 12-617-38-69
Tel/fax: (48) 12-617-29-14
E-mail: swoboda@metal.agh.edu.pl

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA (WKR):
Siedziba komisji:
Pawilon B-5, parter, pok.6
tel.: (012) 617-34-04; fax: (012) 633-36-73
e-mail:rekrutacja@metal.agh.edu.pl

DZIEKANAT:
Studia stacjonarne:
Edukacja Techniczno-Informatyczna - pokój nr 9 (tel. 617-44-77)
Informatyka Stosowana - pokój nr 9 (tel. 617-44-77)
Inżynieria Materiałowa - pokój nr 7 (tel. 617-29-19)
Metalurgia - pokój nr 8 (tel. 617-38-02)
Studia niestacjonarne:
Pokój nr 5 (tel. 617-38-71)
Sprawy socjalne (studia stacjonarne, niestacjonarne, doktoranckie):
Pokój nr 4 (tel. 617-47-99)
Studia podyplomowe, studia doktoranckie, zaświadczenia o ukończeniu studiów:
Pokój nr 3 (tel. 617-25-50)


Nr konta bankowego Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej:
18 1240 4722 1111 0000 4850 5077