Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Metali Nieżelaznych » Metalurgia

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-26-50, (12) 617-26-79
Fax: (12) 633-23-16
WWW: http://www.wmn.agh.edu.pl
Email: rekon@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Metalurgia Metalurgia - Inżynierskie stacjonarne Metalurgia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Metalurgia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Metalurgia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Na kierunku Metalurgia studenci zapoznają się z podstawami inżynierii procesów metalurgicznych, własnościami metali i stopów, teoretycznymi podstawami metalurgii, zagadnieniami energetycznymi, a następnie z technologiami otrzymywania metali nieżelaznych. Student ma możliwość ukierunkowania swojego wykształcenia w zakresie technologii danego metalu, grupy metali lub problemów związanych z prowadzeniem procesów technologicznych. Prowadzone przedmioty z dziedziny, Przeróbka plastyczna, dostarczają wiedzy w zakresie przetwórstwa metali nieżelaznych, obejmującego procesy technologiczne otrzymywania różnego rodzaju wyrobów w postaci blach, taśm, folii, rur, kształtowników, prętów, drutów, a także całej gamy elementów i detali formowanych plastycznie.