Jesteś w: Home » Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Metali Nieżelaznych
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Metali Nieżelaznych

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-26-50, (12) 617-26-79
Fax: (12) 633-23-16
WWW: http://www.wmn.agh.edu.pl
Email: rekon@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Inżynieria Materiałowa Inżynieria Materiałowa - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria Materiałowa - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Metalurgia Metalurgia - Inżynierskie stacjonarne Metalurgia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Metalurgia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Metalurgia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie stacjonarne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Unikatowy nie tylko w skali kraju ...
Łączy nowoczesność z najlepszą tradycją

Wydział Metali Nieżelaznych został utworzony w 1962 roku, jako dziewiąty w Akademii Górniczo-Hutniczej. Dziś, w 87-letniej już Uczelni, jest piętnaście wydziałów i jedna międzywydziałowa szkoła, w których kształci się blisko trzydzieści tysięcy studentów. Na Wydziale Metali Nieżelaznych jest ich ponad tysiąc. Jesteśmy więc wydziałem średniej wielkości, średnim wiekiem, ale bogatym doświadczeniem, tradycjami i osiągnięciami. Wydział Metali Nieżelaznych AGH, jedyny tego typu w Polsce, jest unikatową jednostką naukowo-dydaktyczną w skali międzynarodowej. Kształci specjalistów oraz prowadzi badania naukowe dla potrzeb współczesnej metalurgii i inżynierii materiałowej, przetwórstwa metali nieżelaznych i metaloznawstwa oraz przemysłów pokrewnych. Wypromował ponad 2740 absolwentów, około 200 doktorów nauk technicznych oraz prawie 40 doktorów habilitowanych. Zakwalifikowanie Wydziału w 2001 roku przez Komitet Badań Naukowych do jednostek naukowo-badawczych najwyższej kategorii przyznaje mu wiodącą rolę w kształtowaniu kierunków badań.


Metale nieżelazne stanowią grupę około pięćdziesięciu pierwiastków, które znalazły zastosowanie w prawie każdej dziedzinie życia. Wydział powstał w związku z odkryciem i rozpoczęciem eksploatacji bogatych złóż miedzi w Polsce, a także rozwojem produkcji aluminium i cynku. Inicjatorem był nestor polskiej metalurgii prof. Aleksander Krupkowski, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Dziś Polska jest europejskim potentatem w produkcji miedzi - ok. 3,5% światowej produkcji daje jej szóstą w świecie i czołową w Europie pozycję. Wszędzie tam, gdzie wymagana jest lekkość i estetyka, połączone z wytrzymałością (w budownictwie, architekturze i wielu innych dziedzinach), stosuje się aluminium i jego stopy. Obok wymienionych, takie metale jak cynk, cyna, ołów, srebro i ich stopy oraz kadm, wolfram, molibden, tytan mają kluczowe znaczenie w gospodarce. Srebro, złoto, platyna to te najcenniejsze spośród metali nieżelaznych, z których wyroby mają dla nas często szczególną, bardzo osobistą wartość. To wszystko niezbicie dowodzi, że metale są podstawowym tworzywem współczesności, otaczającym nas w codziennym życiu.
Aluminium zaś stało się materiałowym kluczem do przyszłości, a poziom jego zużycia jest jednym ze wskaźników zamożności i cywilizacyjnego rozwoju kraju. Fakty te są gwarancją stabilnych perspektyw zawodowych dla absolwentów Wydziału i mogą być źródłem poczucia trafności wyboru studiów.

W kierunkach, treściach i metodach kształcenia Wydział łączy nowoczesność z najlepszą tradycją. Kształcimy na kierunku Metalurgia z metalurgią i zaawansowanym przetwórstwem metali i stopów, komputerową inżynierią procesową, ochroną metali przed korozja, recyklingiem metali i ochroną środowiska jako specjalnościami, a także na kierunkach Inżynieria Materiałowa oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Prowadzimy studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne), na poziomie inżynierskim i magisterskim, jak również studia doktoranckie i podyplomowe. W roku akademickim 2006/2007 planowane jest uruchomienie nowej specjalności Metale szlachetne w przemyśle i jubilerstwie. Nową propozycją są też niestacjonarne (zaoczne) studia pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ze specjalnością Inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych. Nabór na studia niestacjonarne prowadzony jest w okresie rekrutacji na studia stacjonarne oraz we wrześniu.

Dotychczas skontrolowane kierunki kształcenia Metalurgia i Inżynieria Materiałowa uzyskały pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.