Jesteś w: Home » Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Metali Nieżelaznych
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Metali Nieżelaznych

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-26-50, (12) 617-26-79
Fax: (12) 633-23-16
WWW: http://www.wmn.agh.edu.pl
Email: rekon@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Inżynieria Materiałowa Inżynieria Materiałowa - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria Materiałowa - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Metalurgia Metalurgia - Inżynierskie stacjonarne Metalurgia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Metalurgia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Metalurgia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie stacjonarne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Wydział Metali Nieżelaznych prowadzi konsekwentną politykę rozwoju własnej kadry naukowej: adiunkci zatrudniani od roku 2003 mają obowiązek habilitowania się w ciągu 8 lat z możliwością przedłużenia o dalsze 4 lata.

W roku 2009 habilitacje uzyskało 3 pracowników Wydziału. Zatrudniono także na pełny etat dwóch profesorów nadzwyczajnych spoza Uczelni w zakresie Chemii i Metalurgii. Zastępują oni starszą kadrę profesorską odchodzącą na emeryturę.

W ciągu najbliższych 3 lat spodziewane jest 5-6 habilitacji pracowników Wydziału. Młodsza kadra naukowa rekrutowana jest głównie spośród doktorantów Wydziału. Wśród doktorantów oraz młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych są także osoby, które ukończyły inne poza  AGH uczelnie.

Ważną rolę w rozwoju kadry spełniają staże zagraniczne; każdego roku kilka osób odbywa staże w ośrodkach naukowych na całym świecie.

Pracownicy Wydziału przejawiają dużą aktywność naukową, o czym świadczy znaczna liczba projektów badawczych własnych, rozwojowych, zamawianych, celowych i zlecanych z przemysłu. Młodsi pracownicy są często kierownikami projektów badawczych, często o znacznych nakładach finansowych. Pod względem aktywności naukowej Wydział Metali Nieżelaznych należy do najwyżej notowanych w AGH.

Pensum dydaktyczne dla samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych; profesorów i dr habilitowanych wynosi 210 godzin na rok, adiunktów i asystentów 240 godzin, zaś wykładowców i st. wykładowców 360 godzin.