Jesteś w: Home » Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Metali Nieżelaznych
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Metali Nieżelaznych

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-26-50, (12) 617-26-79
Fax: (12) 633-23-16
WWW: http://www.wmn.agh.edu.pl
Email: rekon@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Inżynieria Materiałowa Inżynieria Materiałowa - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria Materiałowa - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Metalurgia Metalurgia - Inżynierskie stacjonarne Metalurgia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Metalurgia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Metalurgia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie stacjonarne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Wydziale


Unikatowy nie tylko w skali kraju ...
Łączy nowoczesność z najlepszą tradycją

Wydział Metali Nieżelaznych został utworzony w 1962 roku, jako dziewiąty w Akademii Górniczo-Hutniczej. Dziś, w 87-letniej już Uczelni, jest piętnaście wydziałów i jedna międzywydziałowa szkoła, w których kształci się blisko trzydzieści tysięcy studentów. Na Wydziale Metali Nieżelaznych jest ich ponad tysiąc. Jesteśmy więc wydziałem średniej wielkości, średnim wiekiem, ale bogatym doświadczeniem, tradycjami i osiągnięciami. Wydział Metali Nieżelaznych AGH, jedyny tego typu w Polsce, jest unikatową jednostką naukowo-dydaktyczną w skali międzynarodowej. Kształci specjalistów oraz prowadzi badania naukowe dla potrzeb współczesnej metalurgii i inżynierii materiałowej, przetwórstwa metali nieżelaznych i metaloznawstwa oraz przemysłów pokrewnych. Wypromował ponad 2740 absolwentów, około 200 doktorów nauk technicznych oraz prawie 40 doktorów habilitowanych. Zakwalifikowanie Wydziału w 2001 roku przez Komitet Badań Naukowych do jednostek naukowo-badawczych najwyższej kategorii przyznaje mu wiodącą rolę w kształtowaniu kierunków badań.


Metale nieżelazne stanowią grupę około pięćdziesięciu pierwiastków, które znalazły zastosowanie w prawie każdej dziedzinie życia. Wydział powstał w związku z odkryciem i rozpoczęciem eksploatacji bogatych złóż miedzi w Polsce, a także rozwojem produkcji aluminium i cynku. Inicjatorem był nestor polskiej metalurgii prof. Aleksander Krupkowski, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Dziś Polska jest europejskim potentatem w produkcji miedzi - ok. 3,5% światowej produkcji daje jej szóstą w świecie i czołową w Europie pozycję. Wszędzie tam, gdzie wymagana jest lekkość i estetyka, połączone z wytrzymałością (w budownictwie, architekturze i wielu innych dziedzinach), stosuje się aluminium i jego stopy. Obok wymienionych, takie metale jak cynk, cyna, ołów, srebro i ich stopy oraz kadm, wolfram, molibden, tytan mają kluczowe znaczenie w gospodarce. Srebro, złoto, platyna to te najcenniejsze spośród metali nieżelaznych, z których wyroby mają dla nas często szczególną, bardzo osobistą wartość. To wszystko niezbicie dowodzi, że metale są podstawowym tworzywem współczesności, otaczającym nas w codziennym życiu.
Aluminium zaś stało się materiałowym kluczem do przyszłości, a poziom jego zużycia jest jednym ze wskaźników zamożności i cywilizacyjnego rozwoju kraju. Fakty te są gwarancją stabilnych perspektyw zawodowych dla absolwentów Wydziału i mogą być źródłem poczucia trafności wyboru studiów.

W kierunkach, treściach i metodach kształcenia Wydział łączy nowoczesność z najlepszą tradycją. Kształcimy na kierunku Metalurgia z metalurgią i zaawansowanym przetwórstwem metali i stopów, komputerową inżynierią procesową, ochroną metali przed korozja, recyklingiem metali i ochroną środowiska jako specjalnościami, a także na kierunkach Inżynieria Materiałowa oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Prowadzimy studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne), na poziomie inżynierskim i magisterskim, jak również studia doktoranckie i podyplomowe. W roku akademickim 2006/2007 planowane jest uruchomienie nowej specjalności Metale szlachetne w przemyśle i jubilerstwie. Nową propozycją są też niestacjonarne (zaoczne) studia pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ze specjalnością Inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych. Nabór na studia niestacjonarne prowadzony jest w okresie rekrutacji na studia stacjonarne oraz we wrześniu.

Dotychczas skontrolowane kierunki kształcenia Metalurgia i Inżynieria Materiałowa uzyskały pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.


Jednostki organizacyjne


W chwili obecnej w skład Wydziału Metali Nieżelaznych wchodzą cztery jednostki organizacyjne:    

Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego

Katedra Materiałów Metalicznych i Nanoinżynierii
 

W chwili powstania Wydziału utworzono Katedry:

KATEDRA CHEMII METALI I RUD
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Było

KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ I ELEKTROCHEMII
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Sędzimir

KATEDRA TEORII PROCESÓW METALURGICZNYCH
Kierownik: prof. dr inż. Władysław Ptak - członek rzeczywisty PAN

KATEDRA METALURGII METALI NIEŻELAZNYCH
Kierownik: prof. dr hab. inż. Aleksander Krupkowski - członek rzeczywisty PAN 1962-1967
prof. dr inż. Zofia Orman 1967-1969

KATEDRA METALURGII MIEDZI
Kierownik: prof. dr inż. Emilian Iwanciw

KATEDRA PIECÓW I URZĄDZEŃ METALURGII METALI NIEŻELAZNYCH
Kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk Fik

KATEDRA METALOZNAWSTWA METALI NIEŻELAZNYCH
Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Truszkowski - członek korespondent PAN

KATEDRA PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ METALI NIEŻELAZNYCH
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Bazan

 

W roku 1969 utworzono dwa Instytuty:

INSTYTUT METALURGII METALI NIEŻELAZNYCH  1969-1991

Dyrektor: prof. dr inż. Władysław Ptak 1969-1974
Z-ca Dyrektora: prof. dr inż. Zdzisław Zembura 1969-1974
Dyrektor: prof. dr inż. Tadeusz Karwan 1974-1991
Z-cy Dyrektora: prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda 1974–1979
doc. dr hab. Medard Rachtan 1974–1979

ZAKŁADY INSTYTUTU

ZAKŁAD METALURGII METALI NIEŻELAZNYCH
Kierownik: prof. dr inż. Zofia Orman 1969-1990
prof. dr hab. inż. Tadeusz Karwan 1990-1991

ZAKŁAD TEORII PROCESÓW METALURGICZNYCH
Kierownik: prof. dr inż. Władysław Ptak 1962-1985
doc. dr hab. inż. Maksymilian Sukiennik 1985-1991

ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Sędzimir 1962-1991

ZAKŁAD METALURGII MIEDZI
Kierownik: prof. dr inż. Emilian Iwanciw 1969-1983
doc. dr hab. inż. Andrzej Warczok 1985-1990

ZAKŁAD HYDROMETALURGII
Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Zembura 1980-1991

ZAKŁAD CHEMII METALI I RUD
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Było 1969-1980
doc. dr hab. Medard Rachtan 1980-1991


INSTYTUT PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ I METALOZNAWSTWA  1969-1991

Dyrektor: prof. dr inż. Jerzy Bazan 1969-1979
Z-cy Dyrektora: prof. dr inż. Jerzy Wantuchowski 1969-1974
prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński 1974-1979

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński 1979-1991
Z-cy Dyrektora: prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel 1979-1985
doc. dr hab. inż. Janusz Gryziecki 1979-1982
prof. dr hab. inż. Andrzej Łatkowski 1984-1991

ZAKŁADY INSTYTUTU

ZAKŁAD PODSTAW PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ
Kierownik: prof. dr inż. Jerzy Bazan 1969-1979
doc. dr inż. Antoni Pasierb 1979-1991

ZAKŁAD PROCESÓW PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ
Kierownik: prof. dr inż. Jerzy Wantuchowski 1969-1976
prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński 1976-1991

ZAKŁAD METALOZNAWSTWA TEORETYCZNEGO
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel 1973-1989
doc. dr hab. inż. Borys Mikułowski 1989–1991

ZAKŁAD OBRÓBKI CIEPLNEJ
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Łatkowski 1969–1991

 

Zmiany organizacyjne przeprowadzone w roku 1991 ukształtowały następującą organizację Wydziału:

KATEDRY I ZAKŁADY WYDZIAŁU  1991-2002

ZAKLAD CHEMII METALI I RUD
Kierownik: dr hab. Medard Rachtan prof. AGH 1991-1995
Od 1996 roku Zakład został włączony do Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii

ZAKLAD CHEMII FIZYCZNEJ I ELEKTROCHEMII
Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Sędzimir do 1995.
dr hab. Lidia Burzyńska 1995-1996
prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner od 1996

KATEDRA METALURGII METALI NIEŻELAZNYCH
Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Karwan do 1995
dr hab. inż. Marian Kucharski prof. AGH od 1996

KATEDRA TEORII I INŻYNIERII PROCESÓW METALURGICZNYCH
Kierownik: prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda, członek korespondent PAU

KATEDRA PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ I METALOZNAWSTWA
METALI NIEŻELAZNYCH
Kierownik: prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński

KATEDRA STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Łatkowski
prof. dr hab. inż. Janusz Gryziecki

KATEDRA STRUKTURY I MECHANIKI CAŁA STAŁEGO
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel

 

27 czerwca 2007 roku na podstawie statutu AGH z 7 czerwca 2006 r. została ukształtowana następująca struktura wewnętrzna Wydziału Metali Nieżelaznych:

KATEDRY PO ROKU 2007

Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner

Katedra Inżynierii Procesowej
Kierownik: prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda
prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd
od 1 marca 2009 Katedra Inżynierii Procesowej pod nazwą Katedra Podstawowych Problemów Energetyki weszła w skład Wydziału Energetyki i Paliw

Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński
dr hab. inż. Wojciech Libura, prof. nadzw. od 2008 r.

Katedra Stopów Metali Nieżelaznych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Gryziecki
W listopadzie 2007 r. Katedra została włączona do Katedry Struktury i Mechaniki Ciała Stałego

Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego
Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel
prof. dr hab. inż. Henryk Dybiec od 2008 r.

W 2008 r. na Wydziale utworzona została nowa katedra:
Katedra Materiałów Metalicznych i Nanoinżynierii
Kierownik: dr hab. inż. Marek Szczerba, prof. nadzw.


Pracownicy


Wydział Metali Nieżelaznych prowadzi konsekwentną politykę rozwoju własnej kadry naukowej: adiunkci zatrudniani od roku 2003 mają obowiązek habilitowania się w ciągu 8 lat z możliwością przedłużenia o dalsze 4 lata.

W roku 2009 habilitacje uzyskało 3 pracowników Wydziału. Zatrudniono także na pełny etat dwóch profesorów nadzwyczajnych spoza Uczelni w zakresie Chemii i Metalurgii. Zastępują oni starszą kadrę profesorską odchodzącą na emeryturę.

W ciągu najbliższych 3 lat spodziewane jest 5-6 habilitacji pracowników Wydziału. Młodsza kadra naukowa rekrutowana jest głównie spośród doktorantów Wydziału. Wśród doktorantów oraz młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych są także osoby, które ukończyły inne poza  AGH uczelnie.

Ważną rolę w rozwoju kadry spełniają staże zagraniczne; każdego roku kilka osób odbywa staże w ośrodkach naukowych na całym świecie.

Pracownicy Wydziału przejawiają dużą aktywność naukową, o czym świadczy znaczna liczba projektów badawczych własnych, rozwojowych, zamawianych, celowych i zlecanych z przemysłu. Młodsi pracownicy są często kierownikami projektów badawczych, często o znacznych nakładach finansowych. Pod względem aktywności naukowej Wydział Metali Nieżelaznych należy do najwyżej notowanych w AGH.

Pensum dydaktyczne dla samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych; profesorów i dr habilitowanych wynosi 210 godzin na rok, adiunktów i asystentów 240 godzin, zaś wykładowców i st. wykładowców 360 godzin.