Jesteś w: Home » Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Matematyki Stosowanej
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Matematyki Stosowanej

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-35-86 (12) 617-31-68
Fax: (12) 617-31-65
WWW: http://www.wms.agh.edu.pl
Email: wms@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Matematyka Matematyka - Licencjackie stacjonarne Matematyka - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Matematyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Matematyka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

pawilon B7, parter,
tel: (+48) 12 617 31 83, (+48) 12 617 47 92,
pon-czw: 10:00-17:00, pt: 10:00-15:00.

Bibliotekarze:
    mgr inż. Elżbieta Libiszewska - kierownik (email: libiszew@uci.agh.edu.pl)
    mgr Barbara Gąsior (email: gasior@mat.agh.edu.pl)

 
              Zbiory i katalogi
              Czytelnie
              Regulamin Biblioteki
              Czasopisma w wersji elektronicznej
 

Zbiory Biblioteki obejmują różne działy matematyki ze szczególnym uwzględnieniem: historii matematyki, logiki matematycznej, teorii mnogości, matematyki dyskretnej, algebry, teorii liczb, algebry liniowej i teorii macierzy, teorii grup i algebr Liego, teorii funkcji rzeczywistych, rachunku różniczkowego i całkowego, równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, równań fizyki matematycznej, równań funkcyjnych, równań całkowych, analizy funkcjonalnej, rachunku wariacyjnego, geometrii analitycznej, różniczkowej i algebraicznej oraz geometrii wykreślnej, teorii aproksymacji , topologii, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, analizy numerycznej, teorii operatorów, teorii systemów, informatyki, zastosowań matematyki w różnych dziedzinach, a zwłaszcza: w ekonomii, w fizyce, w technice, w bankowości i finansach oraz ubezpieczeniach.

W bibliotece znajdują 3 czytelnie: Czytelnia Studencka , Czytelnia Czasopism i Czytelnia Pracownicza - wszystkie z wolnym dostępem do półek. W bibliotece dostępne są 4 komputery, w tym 2 dla studentów, z których poprzez internet można sprawdzać zawartość katalogu komputerowego VTLS/VIRTUA w Bibliotece Głównej, katalogi innych krakowskich bibliotek, Narodowy Katalog Centralny NUKat oraz katalog KARO rejestrujący zasoby wszystkich innych (skomputeryzowanych) bibliotek rozproszonych na terenie całego kraju. Wszyscy użytkownicy sieci AGH mają bezpośredni dostęp do tematycznych baz danych (polskich i zagranicznych) oraz do pełnotekstowej elektronicznej wersji czasopism udostępnianych w ramach konsorcjów i akcji promocyjnych (na określony czas), pod adresem: www.bg.agh.edu.pl. Pracownicy i studenci WMS mają dostęp do światowej literatury matematycznej. Wydział MS należy do konsorcjum "Mathematical Reviews" i posiada dostęp do retrospektywnej bazy MathSciNet rejestrującej światową literaturę matematyczną począwszy od 1940 roku. Dla studentów wyższych lat, poza podręcznikami i innymi opracowaniami w języku polskim, gromadzona jest specjalistyczna literatura obcojęzyczna, tematycznie związana ze specjalnościami kierunku Matematyka. Biblioteka dokumentuje i przechowuje dorobek publikacyjny pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału oraz gromadzi preprinty i sprawozdania z prowadzonych przez nich badań. W bibliotece WMS przechowywane są również prace magisterskie absolwentów naszego Wydziału oraz prace doktorskie. W bibliotece obejrzeć można "Wystawę nowości", gdzie przez okres 2 tygodni eksponowane są najnowsze zakupy wydawnictw zagranicznych.