Jesteś w: Home » Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Odlewnictwa
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Odlewnictwa

30-059 Kraków, Małopolskie
ul. Reymonta 23, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-27-18
Fax: (12) 633-63-48
WWW: http://www.odlew.agh.edu.pl
Email: dziekodl@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Metalurgia Metalurgia - Inżynierskie stacjonarne Metalurgia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Metalurgia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Metalurgia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wirtotechnologia Wirtotechnologia - Inżynierskie stacjonarne Wirtotechnologia - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Wirtotechnologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Wirtotechnologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Kształcenie

Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej powstał w 1951 roku. Jest jedynym wydziałem o tym profilu w strukturze szkolnictwa wyższego w Polsce. Ma pełne prawa akademickie w zakresie kształcenia na wszystkich poziomach oraz w zakresie stopni i tytułów naukowych. Wydział Odlewnictwa kształci na różnych rodzajach studiów, w oparciu o programy dostosowane do wymagań i potrzeb współczesnej gospodarki, inżynierów i magistrów inżynierów - specjalistów w różnych obszarach techniki odlewniczej (technologia odlewów z różnych stopów, budowa maszyn odlewniczych i ich eksploatacja, mechanizacja, automatyzacja i projektowanie odlewni, odlewnictwo artystyczne i precyzyjne, ochrona środowiska w odlewnictwie, zastosowanie komputerów w technologii odlewniczej).


Wydział kształci na kierunku: Metalurgia

STUDIA STACJONARNE (DZIENNE)

Studia pierwszego stopnia - inżynierskie (7 semestrów)

Studia drugiego stopnia - magisterskie (3 semestry)

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Studia pierwszego stopnia - inżynierskie (8 semestrów)

Studia drugiego stopnia - magisterskie (4 semestry)

Specjalności na studiach drugiego stopnia:

• Odlewnictwo (technologie, maszyny i urządzenia, mechanizacja)

• Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne

• Ochrona środowiska w odlewnictwie

• Wirtualizacja technologii odlewniczychSTUDIA DOKTORANCKIE

Teoria i technologia procesów odlewniczych (8 semestrów)

STUDIA PODYPLOMOWE

Inżynieria procesów odlewniczych (3 semestry)


Profil specjalności:• Odlewnictwo. Studia przygotowują absolwentów do podejmowania zadań inżynierskich w małych odlewniach i dużych samodzielnych zakładach o tym profilu, a także w zakładach wyrobów metalowych i instytucjach pracujących na rzecz odlewnictwa

•  Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne. Studia przygotowują specjalistów w intensywnie rozwijającej się dziedzinie wytwarzania precyzyjnych elementów dla różnych dziedzin (na przykład: części urządzeń, narzędzia skrawające i chirurgiczne, elementy protetyki dentystycznej, części rakiet i samolotów, części dla przemysłu motoryzacyjnego itp.) oraz w dziedzinie odlewnictwa artystycznego (ozdoby, medale, plakietki, pomniki, biżuteria itp.).

• Ochrona środowiska w odlewnictwie. Studia przygotowują absolwentów do rozwiązywania problemów z zakresu ochrony środowiska w warunkach przedsiębiorstw odlewniczych i innych zakładów przemysłu metalowego. Absolwenci tej specjalności mogą być również zatrudnieni w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska

• Wirtualizacja technologii odlewniczych. W oparciu o nabytą wiedzę na temat przetwórstwa metali, technologii odlewniczej, informatyki, ekonomii, ekologii oraz umiejętności praktyczne absolwenci specjalności uzyskują podstawy do twórczej działalności inżynierskiej w zakresie zagadnień związanych z wirtualizacją procesów technologicznych i swobodnego posługiwania się dostępnymi narzędziami informatycznymi dla realizacji problemów technologicznych

W swej dotychczasowej działalności Wydział Odlewnictwa wypromował ponad 1100 inżynierów, ponad 2670 magistrów inżynierów, 185 doktorów i 35 doktorów habilitowanych.

Kształcenie prowadzi kadra nauczycieli akademickich złożona z profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów i magistrów. Studenci mają do dyspozycji odlewnię doświadczalną oraz dobrze wyposażone laboratoria techniczne i komputerowe, a także bibliotekę. Mogą również rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, które organizują obozy naukowe krajowe i zagraniczne, sesje naukowe i różnego rodzaju kursy doskonalące m.in. językowe i komputerowe.