Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu » Inżynieria Naftowa i Gazownicza » Inzynierskie niestacjonarne zaoczne

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-22-02
Fax: (12) 633-80-58
WWW: http://wnig.agh.edu.pl
Email: grymek@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Inżynieria Naftowa i Gazownicza Inżynieria Naftowa i Gazownicza - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria Naftowa i Gazownicza - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inżynieria Naftowa i Gazownicza - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inżynieria Naftowa i Gazownicza - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Absolwenci specjalności „Wiertnictwo naftowe" są przygotowani do: wykonywania projektów i prowadzenia wierceń naftowych pionowych, kierunkowych i poziomych w różnych warunkach geologicznych na lądzie i na morzu. Wykonywania rekonstrukcji i likwidacji otworów wiertniczych.  Prowadzenia symulacji komputerowych procesu wiercenia; przygotowywania receptur płuczek i płynów wiertniczych oraz zaczynów uszczelniających.

Absolwenci specjalności „Inżynieria naftowa" uzyskują przygotowanie z inżynierii złożowej ukierunkowanej głównie na wydobycie ropy naftowej. Dzięki opanowanemu wspomaganiu komputerowemu są oni przygotowani do prowadzenia symulacji przepływu płynów w ośrodkach porowatych a także do projektowania powierzchniowego zagospodarowania złóż ropy naftowej.

Absolwenci specjalności „Inżynierii gazowniczej" posiadają wiedzę z zakresu złóż gazu ziemnego. Metod ich eksploatacji oraz transportu i dystrybucji. Są przygotowani do wykonywania projektów podziemnych magazynów gazu, komputerowych symulacji ich pracy oraz nadzoru nad ich eksploatacją. Uzyskują ponadto niezbędną wiedzę do projektowania i eksploatacji sieci przesyłowych różnego przeznaczenia.