Jesteś w: Home » Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

30-059 Kraków, Małopolskie
Al. Mickiewicza 30, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-22-02
Fax: (12) 633-80-58
WWW: http://wnig.agh.edu.pl
Email: grymek@agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Inżynieria Naftowa i Gazownicza Inżynieria Naftowa i Gazownicza - Inżynierskie stacjonarne Inżynieria Naftowa i Gazownicza - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Inżynieria Naftowa i Gazownicza - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Inżynieria Naftowa i Gazownicza - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Wydziale


Korzenie tradycji kształcenia kadr inżynierskich w zakresie inżynierii naftowej i gazowniczej na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH wywodzą się z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej gdzie utworzona była sekcja naftowa, a następnie z Akademii Górniczej w Krakowie i Wydziału Górniczego.

Wkrótce po utworzeniu w 1919 r. (inauguracja 20.10.1919 r.) Akademii Górniczej, powołano w 1923 r. na Wydziale Górniczym Katedrę Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty. Jej kierownikiem został prof. Zygmunt Saryusz Bielski (w latach 1931-1933 Rektor Akademii Górniczej). W roku 1936 Katedrę tę przemianowano na Katedrę Wiertnictwa i Górnictwa Naftowego.

Po wyzwoleniu Krakowa w styczniu 1945 r. wznowiła swą działalność Akademia Górnicza, w tym również kontynuowano kształcenie inżynierów dla przemysłu naftowego w ramach Wydziału Górniczego.

W dniu 01.03. 1945 r. kierownictwo Katedry Wiertnictwa i Górnictwa Naftowego objął prof. Stanisław Paraszczak. We wrześniu 1946 r. Katedra ta została następnie podzielona na Katedrę Wiertnictwa, której kierownikiem pozostał prof. St. Paraszczak oraz Katedrę Eksploatacji Ropy – której kierownikiem został prof. Jan Cząstka.

Po śmierci prof. St. Paraszczaka w 1947 r. kierownikiem Katedry Wiertnictwa został prof. Jan Cząstka. Był on także opiekunem Katedry Eksploatacji Ropy do 1951 r. W tym samym roku na kierownika tej Katedry powołano prof. Zdzisława Wilka i na jego wniosek w 1953 r. Katedrę Eksploatacji Ropy przekształcono w Katedrę Kopalnictwa Naftowego, składającą się z dwóch zakładów, a mianowicie Zakładu Eksploatacji Ropy i Zakładu Gazownictwa Ziemnego.

W dniu 01.01.1963 r. na emeryturę przeszedł prof. Z. Wilk. Opiekunem Katedry Kopalnictwa Naftowego został prof. J. Cząstka. W dniu 01.05.1966 r. kierownikiem tej Katedry został doc. dr inż. Kazimierz Liszka.

Zaczątkiem powstania samodzielnego wydziału było utworzenie na Wydziale Górniczym odrębnego oddziału Wiertniczo- Naftowego przez J.M. Rektora AGH, prof. Kiejstuta Żemaitisa w oparciu o zarządzenie ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.06.1964r. Organizatorem oddziału został prof. J. Cząstka. W skład tego oddziału weszły Katedra Wiertnictwa, Katedra Kopalnictwa Naftowego oraz utworzona w roku 1966 Katedra Geologii Naftowej, której kierownikiem został prof. dr Stanisław Wdowiarz.

Po utworzeniu w roku 1964 Oddziału Wiertniczo-Naftowego kontynuowane były starania o utworzenie odrębnego wydziału. Koncepcja ta, wspierana przez przemysł górnictwa naftowego i gazowniczego oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego była również popierana przez J.M. Rektora AGH, prof. K. Żemaitisa.

Ostatecznie Wydział został powołany do życia przez J.M. Rektora AGH prof. K. Żemaitisa na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.1967 r. jako Wydział Wiertniczo-Naftowy. W chwili jego powołania był dziesiątym w kolejności wydziałem na AGH. Wydział składał się z Instytutu Wiertnictwa Naftowego oraz Katedry Matematyki III. Łącznie , w latach 1945-1967 na Wydziale Górniczym 362 absolwentów uzyskało dyplom magistra inżyniera oraz 160 – dyplom inżyniera z zakresu wiertnictwa lub eksploatacji złóż ropy i gazu.

W dniu 11.10.1967 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Wiertniczo-Naftowego, na którym dokonano wyboru dziekana i prodziekana Wydziału. Dziekanem został prof. J. Cząstka, zaś prodziekanem doc. dr inż. Karol Wojnar.

Dyrektorem Instytutu Wiertniczo-Naftowego został prof. dr Stanisław Wdowiarz , zaś jego zastępcą doc. dr inż. Ludwik Szostak. Obowiązki kierownika Katedry Matematyki objął dr Antoni Skwarczyński.


Władze


Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet

Tel. (12) 617-22-42
e-mail: gonet@uci.agh.edu.pl

Prodziekan ds. Nauki
Dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. AGH

Tel. (12) 617-22-09
e-mail: nagy@uci.agh.edu.pl

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych
Dr inż. Jan Ziaja

Tel. (12) 617-22-15
e-mail: ziaja@uci.agh.edu.pl

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
Dr inż. Jan Macuda

Tel. (12) 617-22-26
e-mail: macuda@uci.agh.edu.pl


Katedry Wydziału WNiG


Katedra Inżynierii Gazowniczej

Kierownik Katedry
Dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. AGH

Katedra Inżynierii Naftowej

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki

Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek


Biblioteka


Paw. A-4, parter, pok.2
Tel. (12) 617-37-83

mgr inż. Romana Bilińska, e-mail: romabil@agh.edu.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek, środa: 1000 – 1400
Wtorek: nieczynne
Czwartek: 1400 – 1800
Piątek: 1100 – 1500
Sobota: w wybranych terminach zjazdów

Tematyka zbiorów

Gazownictwo ziemne, eksploatacja złóż ropy, wiertnictwo, geologia naftowa, geochemia, ochrona środowiska.

Czytelnia wyposażona jest w sprzęt komputerowy służący do przeszukiwania katalogów komputerowych, w tym NUKAT i KaRo oraz do przeglądania baz danych dostępnych z serwera wydziałowego, jak też ze strony Biblioteki Głównej AGH www.bg.agh.edu.pl W chwili obecnej 90% ze zbiorów Biblioteki WWNiG wydanych od 1998 roku widocznych jest i dostępnych za pośrednictwem katalogu Biblioteki Głównej AGH katalog.agh.kzb.krakow.pl Szczegółowe zasady udostępniania zamieszczone są w Regulaminie Biblioteki WWNiG.


Pracownicy


 

 

Nazwisko i imię

Tytuł

Telefon

Pawilon/pokój

Andruchowycz Aleksandra

mgr inż.

39-87

A-4, pok. 123

Artymiuk Jan

dr inż.

22-14

A-4, pok. 307

Bednarz Stanisław

dr inż.

22-25

A-4, pok. 230

Bielewicz Danuta

dr hab. inż.

22-17

A-4, pok. 102

Bilińska Romana

mgr inż.

37-83

A-4, pok. 2

Blicharski Jacek

dr inż.

20-85

A-4, pok. 314

Capik Marek

dr inż.

31-55

A-4, pok. 113

Dubiel Stanisław

prof. dr hab. inż.

22-41

A-3/A-4, pok. 311

Duda Dorota

inż.

22-45

A-1, pok. 21

Fąfara Zbigniew

dr hab. inż.

22-11

A-1, pok. 21

Frysztak-Wołkowska Alicja

dr inż.

37-85

A-0, pok. 08

Gonet Andrzej

prof. dr hab. inż.

22-42

A-4, pok. 107

Haładyna Krzysztof

 

22-16

A-4, pok. 112a

Indyk Marek

 

22-02

A-1, pok. 103

Jamrozik Aleksandra

dr inż.

22-06

A-4, pok. 108

Jarząbek Wiesław

 

22-19

A-4, pok. 328

Kaliski Maciej

prof. dr hab. inż.

22-20

A-4, pok. 313a

Klimkowski Łukasz

mgr inż.

36-68

A-4, pok. 501

Knez Dariusz

dr inż.

37-84

A-4, pok. 114

Kosowski Piotr

dr inż.

22-96

A-4, pok. 312a

Kowalczyk Andrzej

 

22-06

A-4, pok. 108

Kozioł Jan

mgr inż.

22-00

A-1, pok. 129

Kuźniar-Klimkowska Anna

mgr inż.

31-53

A-4, pok. 315

Lach Barbara

 

39-87

A-4, pok. 123

Lewandowska Joanna

mgr inż.

22-45

A-1, pok. 21

Lewkiewicz-Małysa Aleksandra

dr

22-26

A-4, pok. 305

Lis Elżbieta

mgr inż.

22-15

A-4, pok. 113

Łaciak Mariusz

dr inż.

22-19

A-4, pok. 328

Łuczyński Stanisław

dr

31-53

A-4, pok. 315

Maciaszek Marcin

mgr inż.

34-63

A-4, pok. 018

Macuda Jan

dr inż.

22-26

A-4, pok. 305

Miska Włodzimierz

mgr inż.

22-97

A-4, pok. 100

Myszka Jolanta

mgr inż.

22-29

A-4, pok. 121

Nagy Stanisław

dr hab. inż.

22-09

A-4, pok. 311a

Pawlikowska-Kostur Jolanta

mgr inż.

22-06

A-4, pok. 108

Piotrowski Marek

 

22-21

A-4, pok. 06

Polańska Justyna

mgr inż.

39-87

A-4, pok. 123

Pyrzak Paweł

mgr inż.

22-18

A-4, pok. 308

Rado Robert

dr inż.

21-96

A-4, pok. 306

Ropa Czesława

dr inż.

22-90

A-4, pok. 315a

Roszczynialska Krystyna

mgr inż.

37-75

A-3/A-4, pok. 310

Rybicki Czesław

dr inż.

20-85

A-4, pok. 314

Rychlicki Stanisław

prof. dr hab. inż.

22-91

A-1, pok. 122

Rzyczniak Mirosław

dr inż.

22-05

A-4, pok. 121

Sapińska-Śliwa Aneta

dr inż.

22-13

A-4, pok. 103

Sedlaczek Rafał

mgr inż.

36-68

A-4, pok. 501

Siemek Jakub

prof. zw. dr hab. inż.

22-27

A-4, pok. 124

Skrzypaszek Krzysztof

mgr inż.

22-04

A-4, pok. 101

Słupek Ewa

mgr inż.

21-96

A-4, pok. 306

Smulski Rafał

dr inż.

31-54

A-4, pok. 303

Solecki Tadeusz

dr inż.

25-48

A-0, pok. 143

Staszewski Roman

dr inż.

20-15

C-2, pok. 120

Stopa Jerzy

dr hab. inż.

27-82

A-4, pok. 322

Stryczek Stanisław

prof. dr hab. inż.

22-23

A-4, pok. 104

Szczepańska-Grymek Małgorzata

mgr inż.

22-02

A-1, pok. 103

Szlązak Iwona

mgr inż.

21-90

A-4, pok. 32

Sztymar Zbigniew

mgr inż.

22-45

A-1, pok. 21

Śliwa Tomasz

dr inż.

37-84

A-4, pok. 114

Ślizowski Jarosław

dr hab. inż.

22-19

A-4, pok. 328

Traple Jacek

dr inż.

22-11

A-1, pok. 21

Twardowski Kazimierz

prof. dr hab. inż.

22-24

A-1, pok. 21

Uliasz-Misiak Barbara

dr hab. inż.

36-44

A-0, pok. 143

Ulman Jolanta

mgr

22-10

A-1, pok. 104


Kontakt


Dane teleadresowe

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Dyrektor Administracyjny Wydziału

Mgr inż. Jolanta Myszka
Paw. A-4, pok. 121
Tel. (12) 617-22-29; Fax: (12) 634-00-52
e-mail: myszka@uci.agh.edu.pl

Kierownik Dziekanatu

Mgr Jolanta Ulman
Paw. A-1, pok. 104
Tel. (12) 617-22-10; Fax: (12) 633-80-58
e-mail: ulman@wnaft.agh.edu.pl

Biuro Dziekana

Mgr inż. Justyna Polańska
Paw. A-4, pok. 123
Tel. (12) 617-39-87; Fax: (12) 634-00-52
e-mail: polanska@regent.uci.agh.edu.pl

Mgr inż. Aleksandra Andruchowycz
Paw. A-4, pok. 123
Tel. (12) 617-39-87; Fax: (12) 634-00-52
e-mail: aandruch@regent.uci.agh.edu.pl

Mgr inż. Marcin Maciaaszek
Paw. A-4, pok. 018
Tel. (12) 617-34-63; Fax: (12) 634-00-52
e-mail: maciasze@wnaft.agh.edu.pl

Dziekanat Studiów Stacjonarnych

Mgr inż. Małgorzata Szczepańska-Grymek – sprawy dydaktyczne
Paw. A-1, pok. 103
Tel. (12) 617-22-02; Fax: (12) 633-80-58
e-mail: grymek@agh.edu.pl

Marek Indyk – sprawy socjalne
Paw. A-1, pok. 103
Tel. (12) 617-22-02; Fax: (12) 633-80-58
e-mail: mindyk@agh.edu.pl

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych

Marta Ziaja – sprawy dydaktyczne
Paw. A-1, pok. 129
Tel. (12) 617-22-00; Fax: (12) 633-80-58|
e-mail: mziaja@wnaft.agh.edu.pl

Mgr inż. Jan Kozioł – sprawy finansowe
Paw. A-1, pok. 129
Tel. (12) 617-22-00; Fax: (12) 633-80-58
e-mail: jkoziol@wnaft.agh.edu.pl