Jesteś w: Home » Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Zarządzania
Szukaj w mieście
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica » Wydział Zarządzania

30-067 Kraków, Małopolskie
ul Gramatyka 10, Zobacz na mapie
Tel: (12) 617-43-18
Fax: (12) 636-70-05
WWW: http://www.zarz.agh.edu.pl
Email: wkr@zarz.agh.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Informatyka i Ekonometria Informatyka i Ekonometria - Inżynierskie stacjonarne Informatyka i Ekonometria - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne
Zarządzanie Zarządzanie - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Zarządzanie - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Zarządzanie - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie stacjonarne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Dziekan:

prof. dr hab. inż. Lech Bukowski

Prodziekani:    
        

dr hab. Marta Czyż, prof. nadzw.

dr inż. Jerzy Feliks

dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. nadzw.

dr inż. Jan Sas

Strony katedr:

Katedra Badań Operacyjnych i Technologii Informacyjnych
Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
Katedra Ekonomii i Ekonometrii
Katedra Marketingu i Zarządzania Produkcją
Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów
Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego
Katedra Informatyki Stosowanej

Wydział Zarządzania AGH jest jednym z najstarszych wydziałów kształcących na kierunku Zarządzanie na uczelniach technicznych. Początki działalności Wydziału sięgają okresu przed II wojną światową, kiedy to nauki związane z zarządzaniem i organizacją były wykładane na różnych wydziałach Akademii. Przełomowym momentem w działalności jednostki był rok 1974, kiedy Wydział został wyodrębniony w strukturze organizacyjnej AGH. W 1979 roku otrzymał on do dyspozycji budynek znajdujący się przy ul. Gramatyka 10. Od tego czasu jednostka rozwija swoją działalność w sferze dydaktycznej, naukowo-badawczej, a także doradztwa dla różnych sektorów gospodarki. W ciągu ostatnich kilkunastu lat Wydział udowodnił, że jest zdolny nadążyć za tendencjami pojawiającymi się w jego otoczeniu i włączyć się aktywnie w procesy transformacji systemowej zarówno w obszarze dydaktyki, działalności naukowo-badawczej, jak i współpracy z gospodarką. Współpraca Wydziału Zarządzania z zagranicą jest nastawiona na wymianę studentów, wymianę wykładowców oraz na realizację wspólnych tematów badawczych. W przeszłości współpraca ta odegrała dużą rolę w restrukturyzacji Wydziału, a także w unowocześnieniu programu studiów i treści przedmiotów oferowanych studentom. Dobre efekty uzyskano także w zakresie kształcenia studentów Wydziału za granicą. Już od kilku lat kilkudziesięciu studentów Wydziału ma corocznie możliwość uzyskania semestralnych lub rocznych stypendiów zagranicznych. Plany na przyszłość to wprowadzenie na stałe wykładów w języku angielskim i utrzymanie wymiany studentów z partnerskimi uczelniami.